Departmental acts

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za grudzień 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2018.6 | obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za grudzień 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2018.7 | obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Aneks Nr 7 do regulaminu pracy w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.1 | regulamin z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 10 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.40 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2018.23 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2018.24 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2018.25 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2018.28 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2018.29 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2018.31 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.32 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2018.26 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2018.30 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2018.30 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2018.30 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.33 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2018.27 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.34 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.35 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.36 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.37 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.38 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 9 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.39 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Zadania ochronne dla Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚ.2018.6 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.7 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.7 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.7 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Państwowa jednostka budżetowa - Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.

Dz.Urz.MŚ.2018.2 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Państwowa jednostka budżetowa - Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.

Dz.Urz.MŚ.2018.2 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa.

Dz.Urz.MŚ.2018.4 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.2 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2018.3 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.5 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Czasowe udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym Nadleśnictwu Gorlice (RDLP w Krakowie).

B.I.LP.2018.2.26 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.1 | decyzja z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 10 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.15 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 11 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.16 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 11 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.16 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 12 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.17 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 12 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.17 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 13 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.18 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 13 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.18 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 14 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.19 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2018.1 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2018.4 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2018.6 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.7 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2018.5 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.8 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.8 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.8 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.9 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.9 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.10 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.11 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.12 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.12 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny