Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2020.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2020 r.

DECYZJA Nr 5
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2021 r.

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005) postanawia się, co następuje:
§  1.  Określam plan emisji znaczków pocztowych na 2021 r., stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 31 marca 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

Projekt planu emisji znaczków pocztowych na 2021 rok

Lp.TematLiczba prezentacjiKolejność wprowadzania do obiegu
1234
1.100-lecie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu12)styczeń
2.Chińskie znaki zodiaku1luty
3.Europa1kwiecień
4.Owady pożyteczne6kwiecień
5.Powstania Śląskie1maj
6.Patroni Polski1maj
7.Kornel Morawiecki1maj
8.Zabytkowe organy w Polsce11)czerwiec
9.Polskie odmiany powojników - Clematis41)czerwiec
10.Zlot Wielkich Żaglowców Szczecin 202111)lipiec
11.Polskie transatlantyki3lipiec
12.150. rocznica urodzin Henryka Arctowskiego1lipiec
13.400. rocznica bitwy pod Chocimiem11)wrzesień
14.200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida1wrzesień
15.100. rocznica urodzin Stanisława Lema1wrzesień
16.100. rocznica urodzin Czesława Słani1październik
17.16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego1październik
18.Armia Andresa - Szlak Nadziei1listopad
19.Szopki krakowskie3wrzesień
20.Emisja obiegowa12w miarę potrzeb eksploatacyjnych
1) - znaczek w bloku

2) - znaczek z przywieszką

Razem: 20 tematów, 43 znaczki pocztowe, w tym: 35 znaczków samodzielnych, 6 znaczków w bloku i 2 znaczki z przywieszką.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).