Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2018.2 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Interpretacja ogólna w sprawie ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz.

Dz.Urz.MRiF.2018.2 | interpretacja ogólna z dnia 2 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Fundusz premiowy oraz warunki przyznawania premii pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.54 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Fundusz premiowy oraz warunki przyznawania premii pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.54 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Fundusz premiowy oraz warunki przyznawania premii pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.54 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Kontrola urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2017.68 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.Urz.MS.2017.274 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.Urz.MS.2017.274 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.Urz.MS.2017.274 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.Urz.MS.2017.274 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zasad windykacji należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2017.100 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Zasad prowadzenia rachunkowości w Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2017.10 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie Zasad prowadzenia rachunkowości w Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2017.10 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie utworzenia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonej Republice Tanzanii.

Dz.Urz.MSZ.2017.82 | decyzja z dnia 29 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2018.1 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.53 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2017.273 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Kontynuowanie finansowania w roku 2018 realizacji przedsięwzięć drogowych

B.I.LP.2018.2.23 | decyzja z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Kontynuowanie finansowania w roku 2018 realizacji przedsięwzięć drogowych

B.I.LP.2018.2.23 | decyzja z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Sposób przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.Urz.KGPSP.2017.21 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Stawki jednostkowych opłat trasowych.

Dz.Urz.ULC.2017.535 | obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Strefy pobierania opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2017.534 | obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Charlottesville (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2018.4 | decyzja z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Göteborgu (Królestwo Szwecji).

Dz.Urz.MSZ.2018.3 | decyzja z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Jyväskylä (Republika Finlandii).

Dz.Urz.MSZ.2018.2 | decyzja z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Górniczej.

Dz.Urz.MŚ.2017.105 | decyzja z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.86 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.86 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.81 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców.

Dz.Urz.MF.2020.12 t.j. | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców.

Dz.Urz.MRiF.2017.270 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców.

Dz.Urz.MRiF.2017.270 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców.

Dz.Urz.MRiF.2017.270 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie laboratoriów jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, ich organizacja i zakres działania.

Dz.Urz.MRiF.2017.269 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie laboratoriów jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, ich organizacja i zakres działania.

Dz.Urz.MRiF.2017.269 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie laboratoriów jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, ich organizacja i zakres działania.

Dz.Urz.MF.2020.56 t.j. | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Energii.

Dz.Urz.ME.2017.22 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.252 | decyzja z dnia 27 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie utworzenia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Senegalu.

Dz.Urz.MSZ.2017.80 | decyzja z dnia 27 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2017.107 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Polskiego Komitetu Wielkich Zapór.

Dz.Urz.MŚ.2017.103 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2017.106 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2017.92 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu.

Dz.Urz.MS.2017.268 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu.

Dz.Urz.MS.2017.268 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny