Departmental acts

Utworzenie w Złotowie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Czarnem.

Dz.Urz.MS.2018.78 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykaz obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2018.2 | obwieszczenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.11 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.11 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.10 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.9 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.9 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.14 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2018.103 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.12 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Aresztu Śledczego w Bartoszycach.

Dz.Urz.MS.2018.54 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Bartoszycach.

Dz.Urz.MS.2018.54 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej.

Dz.Urz.MS.2018.45 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Chojnicach oraz Oddziału Zewnętrznego w Czersku Aresztu Śledczego w Chojnicach.

Dz.Urz.MS.2018.47 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Choszcznie oraz Oddziału Zewnętrznego w Choszcznie Aresztu Śledczego w Choszcznie.

Dz.Urz.MS.2018.55 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Giżycku.

Dz.Urz.MS.2018.48 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Kędzierzynie-Koźlu.

Dz.Urz.MS.2018.49 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Krakowie-Podgórzu.

Dz.Urz.MS.2018.57 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Krakowie-Podgórzu.

Dz.Urz.MS.2018.57 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Lesznie.

Dz.Urz.MS.2018.58 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Lubaniu.

Dz.Urz.MS.2018.59 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Nisku oraz Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie Aresztu Śledczego w Nisku.

Dz.Urz.MS.2018.60 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Nowej Soli.

Dz.Urz.MS.2018.61 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Ostródzie.

Dz.Urz.MS.2018.62 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Płońsku.

Dz.Urz.MS.2018.50 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Sanoku.

Dz.Urz.MS.2018.63 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Śremie.

Dz.Urz.MS.2018.64 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Świnoujściu.

Dz.Urz.MS.2018.65 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Toruniu.

Dz.Urz.MS.2018.52 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Wałbrzychu.

Dz.Urz.MS.2018.66 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Zabrzu.

Dz.Urz.MS.2018.67 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Aresztu Śledczego w Złotowie.

Dz.Urz.MS.2018.53 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Zakładu Karnego w Braniewie.

Dz.Urz.MS.2018.46 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Zakładu Karnego w Szczecinku.

Dz.Urz.MS.2018.51 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.MSWiA.2018.4 | decyzja z dnia 11 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2017 r.

Dz.Urz.MS.2018.43 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Lublinie.

Dz.Urz.GUS.2018.1 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

Dz.Urz.MŚ.2018.8 | decyzja z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

Dz.Urz.MŚ.2018.8 | decyzja z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

Dz.Urz.MŚ.2018.8 | decyzja z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

Dz.Urz.MŚ.2018.8 | decyzja z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2018.13 | decyzja z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.10 | decyzja z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2018.3 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.9 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Określenie kierunków działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017-2020.

Dz.Urz.MRiF.2018.8 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie kierunków działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017-2020.

Dz.Urz.MRiF.2018.8 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie kierunków działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017-2020.

Dz.Urz.MRiF.2018.8 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie kierunków działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017-2020.

Dz.Urz.MRiF.2018.8 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za grudzień 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2018.6 | obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za grudzień 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2018.7 | obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2018 r. | Akt nienormatywny

Aneks Nr 7 do regulaminu pracy w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.1 | regulamin z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 10 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.40 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2018.23 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2018.24 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2018.25 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2018.28 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2018.29 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2018.31 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2018.32 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2018.26 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny