Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFiPR.2020.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe oraz kwoty dotacji przyznane tym jednostkom, stanowiące załączniki do obwieszczenia:
1) załącznik nr 1 zawiera wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano w części 18 - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji;
2) załącznik nr 2 zawiera wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano w części 34 - rozwój regionalny dotacje celowe, wraz z kwotami tych dotacji.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2019 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

L.P.NAZWA JEDNOSTKIRODZAJ

DOTACJI

KWOTA [W ZŁOTYCH]
1.KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCIDOTACJA

CELOWA

3 476 921,05
DOTACJA

PODMIOTOWA

7 707 628,90
RAZEM11 184 549,95

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2019 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 34 - ROZWÓJ REGIONALNY DOTACJE CELOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

L.P.NAZWA JEDNOSTKIKWOTA [W ZŁOTYCH]
1.AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA39 580 630,13
2.FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY741 580,00
3.KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ21 951,68
4.POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU83 956,51
5.POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI181 908,50
6.POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA372 762,94
RAZEM40 982 789,76
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2263).