Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.49

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, posiadających akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa wraz z zakresami udzielonej akredytacji

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114), ogłasza się:
1) wykaz jednostek badawczych, posiadających akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa, zwaną dalej "akredytacją OiB", stanowiący załącznik nr 1;
2) zakres akredytacji OiB Laboratorium Podstaw Techniki Wydziału Mechaniczno - Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej, stanowiący załącznik nr 2;
3) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badania Bezzałogowych Systemów Powietrznych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, stanowiący załącznik nr 3;
4) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badania Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, stanowiący załącznik nr 4;
5) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Urządzeń Radarowych i Techniki Lotniczej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, stanowiący załącznik nr 5;
6) zakres akredytacji OiB Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, stanowiący załącznik nr 6;
7) zakres akredytacji OiB Laboratorium Implementacji i Interoperacyjności Systemów LINK Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, stanowiący załącznik nr 7 1 ;
8) zakres akredytacji OiB Laboratorium Materiałowych Badań Konstrukcji Lotniczych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, stanowiący załącznik nr 81;
9) zakres akredytacji OiB Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, stanowiący załącznik nr 9;
10) zakres akredytacji OiB Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, stanowiący załącznik nr 10;
11) zakres akredytacji OiB Laboratorium Pomiarów Ciśnienia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, stanowiący załącznik nr 11;
12) zakres akredytacji OiB Laboratorium SAR i CSAR Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, stanowiący załącznik nr 12;
13) zakres akredytacji OiB Laboratorium Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, stanowiący załącznik nr 13;
14) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Balistycznych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX", stanowiący załącznik nr 141;
15) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Chemicznych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX", stanowiący załącznik nr 15;
16) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Metrologicznych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX", stanowiący załącznik nr 161;
17) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badawczego J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o., stanowiący załącznik nr 17;
18) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badawczego JARS S.A., stanowiący załącznik nr 18;
19) zakres akredytacji OiB Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., stanowiący załącznik nr 191;
20) zakres akredytacji OiB Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., stanowiący załącznik nr 20;
21) zakres akredytacji OiB Krajewski Laboratorium Marek Krajewski Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowego "Krajewski" w spadku, stanowiący załącznik nr 21;
22) zakres akredytacji OiB Działu Laboratoriów Akredytowanych PIT-RADWAR S.A., stanowiący załącznik nr 22;
23) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej stanowiący załącznik nr 23;
24) zakres akredytacji OiB Laboratorium Mikrobiologicznego Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, stanowiący załącznik nr 24;
25) zakres akredytacji OiB Zespołu Laboratoriów Badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, stanowiący załącznik nr 25;
26) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego, stanowiący załącznik nr 26;
27) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa, stanowiący załącznik nr 27;
28) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Palności Wyrobów Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa, stanowiący załącznik nr 28;
29) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa, stanowiący załącznik nr 29;
30) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Własności Elektrostatycznych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa, stanowiący załącznik nr 30;
31) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badawczego Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, stanowiący załącznik nr 31;
32) zakres akredytacji OiB Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, stanowiący załącznik nr 32;
33) zakres akredytacji OiB Laboratorium Pojazdów Mechanicznych Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, stanowiący załącznik nr 33;
34) zakres akredytacji OiB Laboratorium Analitycznego do Kontroli Przestrzegania Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, stanowiący załącznik nr 341;
35) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badawczego Ochrony Dróg Oddechowych Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, stanowiący załącznik nr 351;
36) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badawczego Radiometrów Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, stanowiący załącznik nr 361;
37) zakres akredytacji OiB Laboratorium Wojskowego Instytutu Łączności, stanowiący załącznik nr 371;
38) zakres akredytacji OiB Laboratorium Instytutu - Zespołu Laboratoriów Badawczych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 38;
39) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badawczego WITI Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej, stanowiący załącznik nr 39;
40) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Pojazdów Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, stanowiący załącznik nr 40;
41) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Pojazdów Gąsienicowych Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, stanowiący załącznik nr 411;
42) zakres akredytacji OiB Laboratorium Inżynierii Materiałowej Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, stanowiący załącznik nr 42;
43) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Wyrobów Włókienniczych i Skórzanych Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej, stanowiący załącznik nr 43;
44) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Żywności Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby Żywnościowej, stanowiący załącznik nr 44;
45) wykaz jednostek certyfikujących, posiadających akredytację OiB, stanowiący załącznik nr 45;
46) zakres akredytacji OiB Ośrodka Certyfikacji Wyrobów Akademii Marynarki Wojennej, stanowiący załącznik nr 46;
47) zakres akredytacji OiB Jednostki Certyfikującej Wyroby Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, stanowiący załącznik nr 47;
48) zakres akredytacji OiB Zakładu Certyfikacji Wyrobów Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX", stanowiący załącznik nr 48;
49) zakres akredytacji OiB Jednostki Certyfikacji Wyrobów Ośrodka Badawczo -Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., stanowiący załącznik nr 491;
50) zakres akredytacji OiB Jednostki Certyfikującej Wyroby Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, stanowiący załącznik nr 50;
51) zakres akredytacji OiB Ośrodka Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, stanowiący załącznik nr 511;
52) zakresu akredytacji OiB Ośrodka Certyfikacji Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 52;
53) zakres akredytacji OiB Ośrodka Certyfikacji Sprzętu Inżynieryjnego Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej, stanowiący załącznik nr 531;
54) zakres akredytacji OiB Jednostki Certyfikującej Wyroby Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, stanowiący załącznik nr 54;
55) zakres akredytacji OiB Pracowni Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby Mundurowej, stanowiący załącznik nr 55;
56) zakres akredytacji OiB Pracowni Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby Żywnościowej, stanowiący załącznik nr 56.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ

jednostek badawczych, posiadających akredytację OiB

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 1/MON/2019

Wydanie 1

LABORATORIUM PODSTAW TECHNIKI WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 41/MON/2017

Wydanie 1

LABORATORIUM BADANIA BEZZAŁOGOWYCH SYSTEMÓW POWIETRZNYCH INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 8/MON/2017

Wydanie 1

LABORATORIUM BADANIA STANU TECHNICZNEGO WIRNIKOWYCH MASZYN PRZEPŁYWOWYCH INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 40/MON/2019

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAŃ URZĄDZEŃ RADAROWYCH I TECHNIKI LOTNICZEJ INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 9/MON/2017

Wydanie 2

LABORATORIUM DIAGNOSTYKI SYSTEMÓW TRIBOLOGICZNYCH INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 39/MON/2018

Wydanie 1

LABORATORIUM IMPLEMENTACJI I INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW LINK INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 38/MON/2018

Wydanie 1

LABORATORIUM MATERIAŁOWYCH BADAŃ KONSTRUKCJI LOTNICZYCH INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 11/MON/2017

Wydanie 3

LABORATORIUM MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

ul. Ostroroga 35A, 01-163 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  10

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 10/MON/2017

Wydanie 2

LABORATORIUM NARAŻEŃ MECHANICZNYCH I KLIMATYCZNYCH INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  11

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 7/MON/2017

Wydanie 1

LABORATORIUM POMIARÓW CIŚNIENIA INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  12

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 3/MON/2019

Wydanie 1

LABORATORIUM SAR i CS AR INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  13

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 2/MON/2019

Wydanie 1

LABORATORIUM UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  14

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 31/MON/2018

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAŃ BALISTYCZNYCH INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA "MORATEX"

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 90-505 Łódź

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  15

ZAKRES AKREDYTACJI

OiBNr 49/MON/2019

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAŃ CHEMICZNYCH INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA "MORATEX"

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 90-505 Łódź

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  16

ZAKRES AKREDYTACJI

OiB Nr 32/MON/2018

Wydanie 2

LABORATORIUM BADAŃ METROLOGICZNYCH INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA "MORATEX"

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 90-505 Łódź

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  17

ZAKRES AKREDYTACJI

OiB Nr 53/MON/2019

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAWCZE J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia ul. Helska 8, 81-056 Gdynia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  18

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 37/MON/2018

Wydanie 2

LABORATORIUM BADAWCZE JARS S A.

Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  19

ZAKRES AKREDYTACJI

OiB Nr 20/MON/2017

Wydanie 2

LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S A.

ul. Dickmana 62, 81-109 Gdynia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  20

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 19/MON/2017

Wydanie 3

LABORATORIUM WIBROAKUSTYKI,

ODPORNOŚCI UDAROWEJ I PÓL MAGNETYCZNYCH OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S A.

ul. Dickmana 62, 81-109 Gdynia,

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  21

ZAKRES AKREDYTACJI

OiBNr 42/MON/2017

Wydanie 3

KRAJEWSKI LABORATORIUM MAREK KRAJEWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KRAJEWSKI' W SPADKU

ul. Nadbzurzańska 19, 99-400 Łowicz

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  22

ZAKRES AKREDYTACJI

OiBNr 54/MON/2018

Wydanie 2

PIT-RADWAR S A.

ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa DZIAŁ LABORATORIÓW

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  23

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 55/MON/2018

Wydanie 2

LABORATORIUM BADAŃ TECHNOKLIMATYCZNYCH I MASZYN ROBOCZYCH

WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

al. Jana Pawła II37, 31-864 Kraków

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  24

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 56/MON/2018

Wydanie 2

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  25

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 23/MON/2018

Wydanie 2

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU MOTORYZACJI

ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa ul. Dubois 110, 93-465 Łódź

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  26

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 43/MON/2017

Wydanie 3

LABORATORIUM BADAŃ PRODUKTÓW, PROCESÓW I ŚRODOWISKA SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  27

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 44/MON/2018

Wydanie 3

LABORATORIUM BADAŃ CHEMICZNYCH I ANALIZ INSTRUMENTALNYCH SIECI BADAWCZEI ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU WŁÓKIENNICTWA

ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  28

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 46/MON/2018

Wydanie 3

LABORATORIUM BADAŃ PALNOŚCI WYROBÓW SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU WŁÓKIENNICTWA

ul. Gdańska 118, 90-520 Łódź

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  29

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 45/MON/2018

Wydanie 3

LABORATORIUM BADAŃ SUROWCÓW I WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU WŁÓKIENNICTWA

ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź ul. Gdańska 118, 90-520 Łódź

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  30

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 47/MON/2018

Wydanie 3

LABORATORIUM BADAŃ WŁASNOŚCI ELEKTROSTATYCZNYCH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU WŁÓKIENNICTWA

ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź ul. Gdańska 118, 90-520 Łódź

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  31

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 51/MON/2019

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAWCZE INSTYTUTU OPTOELEKTRONIKI WOJSKOWEJ AKADEMII

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  32

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 28/MON/2017

Wydanie 2

LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ WYDZIAŁU ELEKTRONIKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  33

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 50/MON/2019

Wydanie 1

LABORATORIUM POJAZDÓW MECHANICZNYCH WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  34

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 16/MON/2017

Wydanie 3

LABORATORIUM ANALITYCZNE DO KONTROLI PRZESTRZEGANIA KONWENCJI O ZAKAZIE BRONI CHEMICZNEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU CHEMII I RADIOMETRII

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105, 00-910 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  35

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 15/MON/2017

Wydanie 2

LABORATORIUM BADAWCZE OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH WOJSKOWEGO INSTYTUTU CHEMII I RADIOMETRII

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105, 00-910 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  36

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 21/MON/2017

Wydanie 2

LABORATORIUM BADAWCZE RADIOMETRÓW WOJSKOWEGO INSTYTUTU CHEMII I RADIOMETRII

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105, 00-910 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  37

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 17/MON/2017

Wydanie 3

LABORATORIUM

WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI

ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  38

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 27/MON/2017

Wydanie 4

LABORATORIUM INSTYTUTU - ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka,

ul. Ofiar Katynia 63, 37-450 Stalowa Wola

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  39

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 4/MON/2019

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAWCZE WITI WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ

im. profesora Józefa Kosackiego ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  40

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 35/MON/2018

Wydanie 2

LABORATORIUM BADAŃ POJAZDÓW WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ

ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  41

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 48/MON/2018

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAŃ POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ

ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  42

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 36/MON/2018

Wydanie 2

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ

ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  43

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 29/MON/2017

Wydanie 3

LABORATORIUM BADAŃ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I SKÓRZANYCH W Ol SKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO SŁUŻBY MUNDUROWEJ

ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  44

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 13/MON/2017

Wydanie 3

LABORATORIUM BADAŃ ŻYWNOŚCI WOJSKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ

ul. Marsa 112, 04-470 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  45

WYKAZ

jednostek certyfikujących, posiadających akredytację OiB

ZAŁĄCZNIK Nr  46

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 25/MON/2017

Wydanie 1

OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  47

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 6/MON/2017

Wydanie 3

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

ul. Kolska 13, 01-045 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  48

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 33/MON/2018

Wydanie 5

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA "MORATEX"

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 90-505 Łódź

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  49

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 18/MON/2017

Wydanie 2

JEDNOSTKA CERTYFIKACJI WYROBÓW OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S A.

ul. Dickmana 62, 81-109 Gdynia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  50

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 22/MON/2018

Wydanie 2

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU MOTORYZACJI

ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  51

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 14/MON/2017

Wydanie 2

OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW WOJSKOWEGO INSTYTUTU CHEMII I RADIOMETRII

al. gen Antoniego Chruściela "Montera" 105, 00-910 Warszawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  52

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 26/MON/2017

Wydanie 4

OŚRODEK CERTYFIKACJI

WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  53

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 5/MON/2017

Wydanie 3

OŚRODEK CERTYFIKACJI SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ

im. profesora Józefa Kosackiego ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  54

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 34/MON/2018

Wydanie 2

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ

ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  55

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 30/MON/2017

Wydanie 3

PRACOWNIA CERTYFIKACJI WYROBÓW

WOJSKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO SŁUŻBY MUNDUROWEJ

ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  56

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 12/MON/2017

Wydanie 2

PRACOWNIA CERTYFIKACJI WYROBÓW

WOJSKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ

ul. Marsa 112, 04-470 Warszawa

grafika

1 Niniejszy zakres akredytacji był poprzedzony zakresem akredytacji OiB, ogłoszonym obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, posiadających akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa, wraz z zakresami udzielonej akredytacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 62).