Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2020.19

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE Nr 4
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym

Na podstawie art. 83 ust. 1c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) ogłasza się, na okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, obejmującą następujące podmioty:
1) AMC Aviation sp. z o.o.;
2) Enter Air sp. z o.o.;
3) Jet Story sp. z o.o.;
4) Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.;
5) Ryanair Sun S.A.;
6) SkyTaxi sp. z o.o.;
7) Smart Jet sp. z o.o.;
8) Smartwings Poland sp. z o.o.;
9) SprintAir Cargo sp. z o.o.;
10) SprintAir S.A.