Departmental acts

Zdarzenie lotnicze Nr 606/12.

Dz.Urz.ULC.2012.93 | komunikat z dnia 25 września 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2012.17 | zarządzenie z dnia 25 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚ.2012.56 | zarządzenie z dnia 25 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2012.46 | zarządzenie z dnia 24 września 2012 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 1009/12.

Dz.Urz.ULC.2012.90 | komunikat z dnia 24 września 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.68 | decyzja z dnia 24 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw ocen skutków regulacji.

Dz.Urz.MKiDN.2012.47 | zarządzenie z dnia 24 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Regulamin przeprowadzania egzaminu dla operatorów kontroli bezpieczeństwa.

Dz.Urz.ULC.2012.92 | decyzja z dnia 20 września 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin przeprowadzania egzaminu dla operatorów kontroli bezpieczeństwa.

Dz.Urz.ULC.2012.92 | decyzja z dnia 20 września 2012 r. | Akt utracił moc

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej Polskiego Instytutu Dyplomacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego.

Dz.Urz.MSZ.2012.26 | zarządzenie z dnia 20 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej Polskiego Instytutu Dyplomacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego.

Dz.Urz.MSZ.2012.26 | zarządzenie z dnia 20 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Zasady udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówień sprzętu wojskowego.

Dz.Urz.MON.2012.360 | decyzja z dnia 20 września 2012 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówień sprzętu wojskowego.

Dz.Urz.MON.2012.360 | decyzja z dnia 20 września 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2012.361 | decyzja z dnia 20 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.363 | zarządzenie z dnia 20 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2012.72 | postanowienie z dnia 18 września 2012 r. | Akt indywidualny

Określenie form i trybu szkolenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2012.36 | zarządzenie z dnia 18 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Określenie form i trybu szkolenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2012.36 | zarządzenie z dnia 18 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Określenie form i trybu szkolenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2012.36 | zarządzenie z dnia 18 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Pieczęci używane w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2012.33 | zarządzenie z dnia 18 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Pieczęci używane w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2012.33 | zarządzenie z dnia 18 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie oraz zasady i tryb pracy komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie zapomogi.

Dz.Urz.CBA.2012.39 | zarządzenie z dnia 18 września 2012 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.46 | komunikat z dnia 18 września 2012 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.45 | obwieszczenie z dnia 18 września 2012 r. | Akt nienormatywny

Regulamin organizacyjny Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2012.40 | zarządzenie z dnia 18 września 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2012.40 | zarządzenie z dnia 18 września 2012 r. | Akt utracił moc

System Skanowania, Indeksowania i Archiwizacji Dokumentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2012.37 | zarządzenie z dnia 18 września 2012 r. | Akt obowiązujący

System Skanowania, Indeksowania i Archiwizacji Dokumentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2012.37 | zarządzenie z dnia 18 września 2012 r. | Akt obowiązujący

System Skanowania, Indeksowania i Archiwizacji Dokumentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2012.37 | zarządzenie z dnia 18 września 2012 r. | Akt obowiązujący

System Skanowania, Indeksowania i Archiwizacji Dokumentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2012.37 | zarządzenie z dnia 18 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Utrata mocy decyzji nr 220/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 2 sierpnia 2011 r.

Dz.Urz.CBA.2012.42 | decyzja z dnia 18 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2012.35 | zarządzenie z dnia 18 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2012.62 | komunikat z dnia 17 września 2012 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.359 | decyzja z dnia 17 września 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.359 | decyzja z dnia 17 września 2012 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie programu "Lutosławski 2013 - Promesa" w 2012 r.

Dz.Urz.MKiDN.2012.44 | zarządzenie z dnia 17 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 310/11.

Dz.Urz.ULC.2012.88 | komunikat z dnia 17 września 2012 r. | Akt indywidualny

Funkcjonowanie sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2012.358 | decyzja z dnia 14 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Funkcjonowanie sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2012.358 | decyzja z dnia 14 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Funkcjonowanie sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2012.358 | decyzja z dnia 14 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Funkcjonowanie sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2012.358 | decyzja z dnia 14 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2012.69 | postanowienie z dnia 14 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2012.70 | postanowienie z dnia 14 września 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.65 | zarządzenie z dnia 14 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.28 | zarządzenie z dnia 14 września 2012 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.356 | pełnomocnictwo z dnia 13 września 2012 r. | Akt indywidualny

Dokonywanie w resorcie cyfryzacji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych.

Dz.Urz.MC.2012.31 | zarządzenie z dnia 13 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Dokonywanie w resorcie cyfryzacji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych.

Dz.Urz.MC.2012.31 | zarządzenie z dnia 13 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: uchwała w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych".

Dz.Urz.NBP.2012.8 | uchwała z dnia 13 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Określenie szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

NFZ.2012.54 | zarządzenie z dnia 12 września 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2012.61 | zarządzenie z dnia 12 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia patrona Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2012.355 | decyzja z dnia 11 września 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.68 | zarządzenie z dnia 11 września 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Oceny Skutków Regulacji.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.27 | zarządzenie z dnia 11 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do Spraw Oceny Skutków Regulacji.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.27 | zarządzenie z dnia 11 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do Spraw Oceny Skutków Regulacji.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.27 | zarządzenie z dnia 11 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do Spraw Oceny Skutków Regulacji.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.27 | zarządzenie z dnia 11 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do Spraw Oceny Skutków Regulacji.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.27 | zarządzenie z dnia 11 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie wprowadzenia do stosowania Raportu Uznania Wiedzy.

Dz.Urz.ULC.2012.85 | zarządzenie z dnia 11 września 2012 r. | Akt jednorazowy