Dziennik resortowy

Dz.Urz.KNF.2013.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 2013 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 4 lipca 2013 r.
w sprawie wysokości kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi, sumy opłat uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje płatnicze oraz maksymalnej kwoty należnej od wszystkich krajowych instytucji płatniczych w 2012 r.

Na podstawie § 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 843) ogłasza się, co następuje:
1) koszty nadzoru nad instytucjami płatniczymi za 2012 r. wynoszą 211.123,00 zł;
2) suma opłat, o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego, uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje płatnicze w 2012 r. wynosi 5.126,00 zł;
3) maksymalna kwota należna od wszystkich krajowych instytucji płatniczych za 2012 r. wynosi 209.033,00 zł.