Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.7.101

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 40
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie" na lata 2012-2014

ZO-731-88/2013

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 12, poz. 59) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§  1. Na wniosek dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, wobec poszerzenia Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie" o lasy Gminy Olsztyn, zmieniam skład Rady Naukowo-Społecznej ww. Leśnego Kompleksu Promocyjnego. Powołuję Panią Halinę Zaborowską-Boruch - II Zastępcę Prezydenta Olsztyna - w skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie".
§  2. Skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie", określony w Decyzji nr 30 z 27 marca 2012 r., nie ulega innym zmianom.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.