Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.7.96

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Susz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

ER-0151-5/13

Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się, co następuje:

§  1. Z dniem 1 stycznia 2015 r. w Nadleśnictwie Susz łączy się obręby leśne Jeziorno, Stary Dzierzgoń oraz Susz w jeden obręb leśny Susz.
§  2. W związku ze zmianą określoną w § 1 Nadleśnictwo Susz będzie posiadało jeden obręb leśny o zasięgu terytorialnym 780,11 km2.
§  3. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Susz nie ulegnie zmianie i będzie równy zasięgowi terytorialnemu obrębu leśnego Susz zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§  4. Z dniem wskazanym w § 1 tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Susz.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

ZASIĘG TERYTORIALNY

Nadleśnictwa Susz

Nazwa nadleśnictwaNazwa obrębu leśnegoWojewództwo,

powiat,

gmina

Obręb ewidencyjny

(lub jego część)

Susz

(07-28)

Susz

(07-28-1)

warmińsko-mazurskie

iławski

Zalewo miasto

Zalewo - 1, Zalewo - 2
iławski

Zalewo ob. wiejski

Bajdy, Dobrzyki, Gajdy Jerzwałd, Matyty, Półwieś, Witoszewo
iławski

Iława

Gałdowo, Siemiany, Solniki
iławski

Susz miasto

Susz - 1, Susz - 2, Susz - 3, Susz - 4, Susz - 5
iławski

Susz ob. wiejski

Adamowo, Babięty, Bałoszyce, Bornice, Bronowo, Brusiny, Czerwona Woda, Dolina, Emilianowo, Falknowo, Gostyczyn, Grabowiec, Huta, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Małe, Jawty Wielkie, Kamieniec, Karolewo, Krzywiec, Lubnowy Małe, Lubnowy Wielkie, Michałowo, Nipkowie, Olbrachtówko, Piotrkowo, Różanki, Redaki, Ulnowo, Wądoły, Wiśniówek, Zieleń, Żakowice, Rudniki, Olbrachtowo, Dąbrówka, Różnowo, Chełmżyca
iławski

Kisielice miasto

Kisielice - 1
iławski

Kisielice ob. wiejski

Butowo, Byliny, Galinowo, Goryń, Jędrychowo, Kantowo, Klimy, Krzywka, Limża, Łodygowo, Nowy Folwark, Ogrodzieniec, Pławty Wielkie, Sobiewola Stary Folwark, Wałdowo, Trupel, Wola, Biskupiczki
pomorskie

sztumski

Stary Dzierzgoń

Adamowo, Bartne Łąki, Bądze, Bucznik, Folwark, Kielmy, Lipiec - cz., Lubachowo, Matule, Milikowo, Monastarzysko, Mortąg, Myślice - cz., Piaski, Pronie, Przezmark, Stary Dzierzgoń, Stare Miasto, Tabory - cz., Wartule, Pogorzele, Królikowo, Pudłowiec - cz., Gisiel - cz., Górki - cz., Latkowo - cz., Porzecze - cz., Protajny
sztumski

Dzierzgoń ob. wiejski

Minięta - cz., Pachoły - cz., Prakwice
sztumski

Mikołajki Pomorskie

Stążki - cz.
kwidzyński

Prabuty

Grażymowo, Grodziec, Julianowo, Kołodzieje, Kowale, Obrzynowo, Pólko, Stankowo, Stary Kamień, Trumiejki, Prabuty - 4, Pilichowo
Nadleśnictwo Susz:zasięg terytorialny

powierzchnia ogólna

powierzchnia leśna

780,11 km2

23 115,06 ha

21 644,36 ha