Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.7.105

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2013 r.

DECYZJA Nr 46
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie nadania sztandaru Ośrodkowi Rozwojowo-Wdrożeniowemu Lasów Państwowych w Bedoniu

GD-039/26/2013

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

1. Ośrodkowi Rozwojowo-Wdrożeniowemu Lasów Państwowych w Bedoniu nadaję sztandar, stanowiący symbol zaszczytnej i ofiarnej pracy dla dobra polskich lasów.
2. Sztandaru używa się dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych i branżowych.
3. Sztandar zostaje ufundowany staraniem Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu.
4. Zasady użytkowania sztandaru określa dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu.
5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.