Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2013.39

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 20
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1. Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej "decyzją", wyłącza się działki ewidencyjne:
1)
- nr 160 o pow. 0,0119 ha,

wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2359,

- nr 1330/1 o pow. 0,0203 ha,

powstałą z podziału działki nr 1330 o pow. 9,3790 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2367,

położone w obrębie Pogórze, gmina Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.104.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycje 2359 oraz 2367,
- po pozycji 2366 dodaje się pozycję 2367a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; cieszyński; Skoczów; Pogórze; 1330/3; 9,3828;
2)
- nr 940/11 o pow. 0,0977 ha,
- nr 940/12 o pow. 0,0069 ha,
- nr 940/13 o pow. 0,0596 ha,
- nr 940/14 o pow. 0,0903 ha,
- nr 940/15 o pow. 0,1054 ha,

powstałe z podziału działki nr 940/6 o pow. 0,3599 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,3622 ha), obręb Chodzież, gmina Chodzież M., powiat chodzieski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 50, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.194.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję 50;

3)
- nr 513/2 o pow. 0,0383 ha,
- nr 513/3 o pow. 0,0189 ha,
- nr 513/4 o pow. 1,3796 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 513 o pow. 6,8211 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 10,2700 ha), obręb Konradowo, gmina Wschowa, powiat wschowski, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 689, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.199.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

- skreśla się pozycję 689,
- po pozycji 688 dodaje się pozycję 689a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; wschowski; Wschowa; Konradowo; 513/1; 5,3843;
4)
- nr 207/3 o pow. 0,0589 ha,
- nr 207/5 o pow. 0,0513 ha,

będące własnością Województwa Lubuskiego, powstałe z podziału działki nr 207/1 o pow. 6,2919 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 6,2900 ha), obręb 6 Kowalów (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Kowalów), gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 447, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.211.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

- skreśla się pozycję 447,
- po pozycji 446 dodaje się pozycję 447a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; słubicki; Rzepin; 6 Kowalów; 207/4; 0,0813;
- po pozycji 447a dodaje się pozycję 447b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; słubicki; Rzepin; 6 Kowalów; 207/6; 0,7388;
- po pozycji 447b dodaje się pozycję 447c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; słubicki; Rzepin; 6 Kowalów; 207/7; 0,0619;
- po pozycji 447c dodaje się pozycję 447d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; słubicki; Rzepin; 6 Kowalów; 207/8; 0,0897;
- po pozycji 447d dodaje się pozycję 447e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; słubicki; Rzepin; 6 Kowalów; 207/9; 5,2100;
5)
- nr 3 02/3 o pow. 0,1792 ha,
- nr 302/5 o pow. 1,2831 ha,

powstałe z podziału działki nr 302/2 o pow. 3,4926 ha, obręb Obręb 7 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu obręb 07), gmina Lubin M., powiat lubiński, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 906, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.214.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 906,
- po pozycji 905 dodaje się pozycję 906a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; lubiński; Lubin M.; Obręb 7; 302/4; 2,0303;
6)
- nr 117/6 o pow. 0,1101 ha,
- nr 117/7 o pow. 0,1002 ha,

powstałe z podziału działki nr 117/5 o pow. 7,4203 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 7,4200 ha), obręb 0022-Dalekie Tartak, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2476, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.221.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

- skreśla się pozycję 2476,
- po pozycji 2475 dodaje się pozycję 2476a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wyszkowski; Brańszczyk; 0022-Dalekie Tartak; 117/8; 7,2100;
7)
- nr 79/1 o pow. 0,0620 ha,
- nr 79/2 o pow. 0,1887 ha,

powstałe z podziału działki nr 79 o pow. 0,2507 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,2500 ha), obręb Lipno, gmina Lipno, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 1602, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.224.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję 1602;

8)
- nr 7/2 o pow. 0,1988 ha,
- nr 7/3 o pow. 0,7414 ha,
- nr 7/4 o pow. 0,2530 ha,
- nr 7/5 o pow. 0,1594 ha,
- nr 7/6 o pow. 0,0274 ha,
- nr 7/7 o pow. 0,3269 ha,
- nr 7/8 o pow. 0,1008 ha,

powstałe z podziału działki nr 7 o pow. 7,8821 ha, obręb Łazy, gmina Łazy M., powiat zawierciański, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 17212, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.226.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycję 17212,
- po pozycji 17211 dodaje się pozycję 17212a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; zawierciański; Łazy M.; Łazy; 7/1; 6,0744;
9)
- nr 742/2 o pow. 0,3775 ha,
- nr 742/3 o pow. 0,1393 ha,

powstałe z podziału działki nr 742/1 o pow. 15,2068 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 15,2100 ha), obręb Kunice, gmina Kunice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 755, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.228.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 755,
- po pozycji 754 dodaje się pozycję 755a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; legnicki; Kunice; Kunice; 742/4; 14,6900;
10)
- nr 34/1 o pow. 0,0453 ha,
- nr 34/2 o pow. 0,0796 ha,

powstałe z podziału działki nr 34 o pow. 23,9747 ha, obręb 9 Leśniczówka, gmina Mordy-Obszar Wiejski, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1998, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.231.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

- skreśla się pozycję 1998,
- po pozycji 1997 dodaje się pozycję 1998a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; siedlecki; Mordy-Obszar Wiejski; 9 Leśniczówka; 34/3; 23,8498;
11)
- nr 9 o pow. 1,9000 ha,

położoną w obrębie 0006-Lubcz Wielki (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Lubcz Wielki),

- nr 444 o pow. 2,9900 ha,

położoną w obrębie Żelichowo,

położone w gminie Krzyż Wielkopolski, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie, wpisane w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego odpowiednio pod pozycjami 76 oraz 79, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.233.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycje 76 oraz 79;

12)
- nr 324/3 o pow. 0,0643 ha,
- nr 324/4 o pow. 0,0930 ha,

powstałe z podziału działki nr 324 o pow. 6,2719 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,2719 ha), obręb Imbramowice, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2218, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.234.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 2218,
- po pozycji 2217 dodaje się pozycję 2218a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Żarów; Imbramowice; 324/1; 4,2980;
- po pozycji 2218a dodaje się pozycję 2218b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Żarów; Imbramowice; 324/2; 1,8166;
13)
- nr 5819/2 o pow. 0,0213 ha,

powstałą z podziału działki nr 5819/1 o pow. 0,6853 ha, obręb Wisła, gmina Wisła, powiat cieszyński, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2526, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.236.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycję 2526,
- po pozycji 2525 dodaje się pozycję 2526a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; cieszyński; Wisła; Wisła; 5819/3; 0,6640;
14)
- nr 1653/170 o pow. 0,5106 ha,

powstałą z podziału działki nr 1653/168 o pow. 5,6868 ha, obręb Andrychów Miasto, gmina Andrychów M., powiat wadowicki, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2600, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.237.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 2600,
- po pozycji 2599 dodaje się pozycję 2600a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Andrychów M.; Andrychów Miasto; 1653/171; 5,1762;
15)
- nr 85/20 o pow. 0,0760 ha,

powstałą z podziału działki nr 85/13 o pow. 4,4857 ha, obręb 5, gmina Limanowa M., powiat limanowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 453, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.238.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 453,
- po pozycji 452 dodaje się pozycję 453a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; limanowski; Limanowa M.; 5; 85/18; 4,3286;
- po pozycji 453a dodaje się pozycję 453b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; limanowski; Limanowa M.; 5; 85/19; 0,0494;
- po pozycji 453b dodaje się pozycję 453c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; limanowski; Limanowa M.; 5; 85/21; 0,0317;
16)
- nr 3485/2 o pow. 0,0798 ha,
- nr 3485/3 o pow. 0,5035 ha,
- nr 3485/4 o pow. 0,0117 ha,
- nr 3485/5 o pow. 0,0135 ha,
- nr 3485/6 o pow. 0,0217 ha,

powstałe z podziału działki nr 3485 o pow. 6,5353 ha, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2094,

- nr 6335/6 o pow. 0,2031 ha,
- nr 6335/7 o pow. 0,0449 ha,
- nr 6335/8 o pow. 0,0068 ha,

powstałe z podziału działki nr 6335/4 o pow. 1,5272 ha, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2096,

położone w obrębie 0007-Stryszawa (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Stryszawa), gmina Stryszawa, powiat suski, województwo małopolskie, będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.239.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycje 2094 oraz 2096,
- po pozycji 2093 dodaje się pozycję 2094a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; suski; Stryszawa; 0007-Stryszawa; 3485/1; 5,9051;
- po pozycji 2095 dodaje się pozycję 2096a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; suski; Stryszawa; 0007-Stryszawa; 6335/5; 1,2724;
17)
- nr 342/4 o pow. 0,4558 ha,
- nr 342/6 o pow. 0,0245 ha,
- nr 342/7 o pow. 0,0914 ha,
- nr 342/8 o pow. 0,0539 ha,
- nr 342/9 o pow. 0,0837 ha,
- nr 342/10 o pow. 0,0878 ha,
- nr 342/11 o pow. 0,5245 ha,
- nr 342/13 o pow. 0,5292 ha,
- nr 342/14 o pow. 0,1139 ha,
- nr 342/15 o pow. 0,5604 ha,
- nr 342/16 o pow. 0,5258 ha,
- nr 342/17 o pow. 0,0116 ha,
- nr 342/18 o pow. 0,0166 ha,
- nr 342/19 o pow. 0,1427 ha,
- nr 342/20 o pow. 0,2509 ha,
- nr 342/22 o pow. 0,3728 ha,
- nr 342/23 o pow. 0,0598 ha,
- nr 342/24 o pow. 0,2242 ha,
- nr 342/26 o pow. 0,0092 ha,
- nr 342/27 o pow. 0,0465 ha,

powstałe z podziału działki nr 342/2 o pow. 13,3907 ha, obręb Zdzieszowice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0007-Zdzieszowice), gmina Zdzieszowice M., powiat krapkowicki, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 688, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.217.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

- skreśla się pozycję 688,
- po pozycji 687a dodaje się pozycję 688a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Zdzieszowice M.; Zdzieszowice; 342/5; 0,0334;
- po pozycji 688a dodaje się pozycję 688b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Zdzieszowice M.; Zdzieszowice; 342/12; 0,0766;
- po pozycji 688b dodaje się pozycję 688c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Zdzieszowice M.; Zdzieszowice; 342/21; 0,1440;
- po pozycji 688c dodaje się pozycję 688d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Zdzieszowice M.; Zdzieszowice; 342/25; 0,1249;
- po pozycji 688d dodaje się pozycję 688e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Zdzieszowice M.; Zdzieszowice; 342/28; 8,8266;
18)
- nr 840/6 o pow. 0,0329 ha,
- nr 840/7 o pow. 0,2040 ha,

powstałe z podziału działki nr 840/1 o pow. 0,2369 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 10170,

- nr 840/8 o pow. 0,1997 ha,
- nr 840/9 o pow. 0,1874 ha,

powstałe z podziału działki nr 840/3 o pow. 6,6890 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 10172,

położone w obrębie Maczki, gmina Sosnowiec M., powiat m.Sosnowiec, województwo śląskie, będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.240.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycje 10170 oraz 10172,
- po pozycji 10171 dodaje się pozycję 10172a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Sosnowiec; Sosnowiec M.; Maczki; 840/10; 6,3019;
19)
- nr 910 o pow. 0,4196 ha,

powstałą z podziału działek: nr 269/82 o pow. 0,0077 ha, nr 281/29 o pow. 1,8600 ha, nr 282/29 o pow. 1,4040 ha, nr 283/29 o pow. 0,2910 ha, nr 284/26 o pow. 0,0290 ha, nr 285/25 o pow. 0,0800 ha, nr 286/24 o pow. 0,1760 ha, nr 304/29 o pow. 0,1642 ha (nie ujętych w terenach zamkniętych) oraz działki nr 268/29 o pow. 4,2680 ha wpisanej wtórnie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 978, obręb Sowczyce (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0071-Sowczyce), gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.244.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

- skreśla się pozycję 978,
- po pozycji 977 dodaje się pozycję 978a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; oleski; Olesno; Sowczyce; 909; 0,2118;
- po pozycji 978a dodaje się pozycję 978b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; oleski; Olesno; Sowczyce; 911; 7,6485;
20)
- nr 347/1 o pow. 0,0735 ha,
- nr 347/2 o pow. 0,1743 ha,
- nr 347/3 o pow. 0,1537 ha,
- nr 347/4 o pow. 0,1380 ha,

powstałe z podziału działki nr 347 o pow. 4,5600 ha, obręb 0067-Stare Olesno, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 979, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.241.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

- skreśla się pozycję 979,
- po pozycji 978b dodaje się pozycję 979a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; oleski; Olesno; 0067-Stare Olesno; 347/5; 4,0205;
21)
- nr 100/63 o pow. 0,4261 ha,

powstałą z podziału działki nr 100/50 o pow. 9,8919 ha, obręb 10 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 10 - Stargard Szczeciński 10), gmina Stargard Szczeciński M., powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1089, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.245.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

- skreśla się pozycję 1089,
- po pozycji 1088 dodaje się pozycję 1089a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; stargardzki; Stargard Szczeciński M.; 10; 100/64; 9,4658;
22)
- nr 733/16 o pow. 0,0345 ha,

powstałą z podziału działki nr 733/14 o pow. 18,2059 ha, obręb Rokitki, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 742, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.248.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 742,
- po pozycji 741 dodaje się pozycję 742a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; legnicki; Chojnów; Rokitki; 733/15; 14,0496;
- po pozycji 742a dodaje się pozycję 742b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; legnicki; Chojnów; Rokitki; 733/17; 4,1218;
23)
- nr 1751/12 o pow. 0,0672 ha,
- nr 1751/13 o pow. 0,1011 ha,

powstałe z podziału działki nr 1751/4 o pow. 13,5245 ha, obręb Ustrzyki Dolne, gmina Ustrzyki Dolne - miasto, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.253.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

- skreśla się pozycję 5,
- po pozycji 4 dodaje się pozycję 5a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; bieszczadzki; Ustrzyki Dolne - miasto; Ustrzyki Dolne; 1751/14; 13,3562;
24)
- nr 2289/25 o pow. 0,0118 ha,
- nr 2289/26 o pow. 0,0045 ha,
- nr 2289/27 o pow. 0,5128 ha,

będące własnością Gminy Skawina, powstałe z podziału działki nr 2289/24 o pow. 10,2792 ha, obręb Skawina, gmina Skawina M., powiat krakowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 372, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.254.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 372,
- po pozycji 371 dodaje się pozycję 372a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; krakowski; Skawina M.; Skawina; 2289/28; 9,7501;
25)
- nr 1/23 o pow. 0,0553 ha,
- nr 1/24 o pow. 0,0453 ha,

powstałe z podziału działki nr 1/15 o pow. 53,4958 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 53,5119 ha), obręb 5 Młodzawy, gmina Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 1721, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.256.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

- skreśla się pozycję 1721,
- po pozycji 1718 dodaje się pozycję 1721a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; skarżyski; Skarżysko-Kamienna; 5 Młodzawy; 1/21; 1,6916;
- po pozycji 1721a dodaje się pozycję 1721b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; skarżyski; Skarżysko-Kamienna; 5 Młodzawy; 1/22; 3,1649;
- po pozycji 1721b dodaje się pozycję 1721c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; skarżyski; Skarżysko-Kamienna; 5 Młodzawy; 1/25; 22,4145;
- po pozycji 1721c dodaje się pozycję 1721d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; skarżyski; Skarżysko-Kamienna; 5 Młodzawy; 1/26; 26,1242;
26)
- nr 52/5 o pow. 0,0056 ha,

powstałą z podziału działki nr 52/3 o pow. 0,0297 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 7785,

- nr 54/5 o pow. 0,0057 ha,

powstałą z podziału działki nr 54/3 o pow. 0,0288 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 7788,

- nr 62/2 o pow. 0,2582 ha,

powstałą z podziału działki nr 62 o pow. 0,6903 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,6967 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 7796,

- nr 91/2 o pow. 5,1328 ha,

powstałą z podziału działki nr 91 o pow. 7,2176 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 7,1600 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 7807,

- nr 92/2 o pow. 0,0101 ha,

powstałą z podziału działki nr 92 o pow. 0,0705 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0628 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 7808,

- nr 93/1 o pow. 0,0006 ha,

powstałą z podziału działki nr 93 o pow. 0,0610 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0786 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 7809,

położone w obrębie Śródmieście-Załęże, gmina Katowice M., powiat m.Katowice, województwo śląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.105.2013.MS/3, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycje 7785, 7788, 7796, 7807, 7808 oraz 7809,
- po pozycji 7784 dodaje się pozycję 7785a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Śródmieście-Załęże; 52/4; 0,0009;
- po pozycji 7785a dodaje się pozycję 7785b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Śródmieście-Załęże; 52/6; 0,0232;
- po pozycji 7787 dodaje się pozycję 7788a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Śródmieście-Załęże; 54/4; 0,0009;
- po pozycji 7788a dodaje się pozycję 7788b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Śródmieście-Załęże; 54/6; 0,0222;
- po pozycji 7795 dodaje się pozycję 7796a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Śródmieście-Załęże; 62/1; 0,4321;
- po pozycji 7806 dodaje się pozycję 7807a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Śródmieście-Załęże; 91/1; 0,7350;
- po pozycji 7807a dodaje się pozycję 7807b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Śródmieście-Załęże; 91/3; 0,7787;
- po pozycji 7807b dodaje się pozycję 7807c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Śródmieście-Załęże; 91/4; 0,5711;
- po pozycji 7807c dodaje się pozycję 7808a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Śródmieście-Załęże; 92/1; 0,0295;
- po pozycji 7808a dodaje się pozycję 7808b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Śródmieście-Załęże; 92/3; 0,0309;
- po pozycji 7808b dodaje się pozycję 7809a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Śródmieście-Załęże; 93/2; 0,0604;
27)
- nr 29/3 o pow. 0,0710 ha,

będącą własnością Powiatu Kluczborskiego, powstałą z podziału działki nr 29/2 o pow. 6,8150 ha, obręb 0027-Kluczbork, gmina Kluczbork M., powiat kluczborski, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 579, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.257.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

- skreśla się pozycję 579,
- po pozycji 578 dodaje się pozycję 579a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; kluczborski; Kluczbork M.; 0027-Kluczbork; 29/4; 0,7886;
- po pozycji 579a dodaje się pozycję 579b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; kluczborski; Kluczbork M.; 0027-Kluczbork; 29/5; 5,9554;
28)
- nr 137/19 o pow. 0,6792 ha,
- nr 137/20 o pow. 0,1476 ha,
- nr 137/21 o pow. 0,0376 ha,
- nr 137/22 o pow. 0,3458 ha,
- nr 137/23 o pow. 0,1173 ha,
- nr 137/24 o pow. 0,0936 ha,
- nr 137/25 o pow. 0,1071 ha,

powstałe w wyniku kolejnych podziałów działki nr 137/3 o pow. 12,7374 ha, obręb Kartuzy, gmina Legnica M., powiat m.legnica, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1331, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.258.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 1331,
- po pozycji 1330 dodaje się pozycję 1331a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m.legnica; Legnica M.; Kartuzy; 137/17; 3,1950;
- po pozycji 1331a dodaje się pozycję 1331b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m.legnica; Legnica M.; Kartuzy; 137/26; 8,0142;
29)
- nr 108/1 o pow. 0,0439 ha,

powstałą z podziału działki nr 108 o pow. 0,2213 ha, obręb Śródmieście-Załęże, gmina Katowice M., powiat m.Katowice, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 7734, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.259.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycję 7734,
- po pozycji 7733 dodaje się pozycję 7734a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Śródmieście-Załęże; 108/2; 0,1774;
30)
- nr 1/22 o pow. 0,0266 ha,
- nr 1/23 o pow. 0,0284 ha,
- nr 1/24 o pow. 0,0990 ha,

powstałe z podziału działki nr 1/17 o pow. 19,1366 ha, obręb Dąbrowa Górnicza, gmina Dąbrowa Górnicza M., powiat m.Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5700, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.260.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycję 5700,
- po pozycji 5699 dodaje się pozycję 5700a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Dąbrowa Górnicza; Dąbrowa Górnicza M.; Dąbrowa Górnicza; 1/25; 18,9826;
31)
- nr 4830/105 o pow. 0,2303 ha,

powstałą z podziału działki nr 4772/105 o pow. 0,3179 ha, obręb Racibórz, gmina Racibórz, powiat raciborski, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13173d, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.261.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycję 13173d,
- po pozycji 13173c dodaje się pozycję 13173d1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; raciborski; Racibórz; Racibórz; 4831/105; 0,0876;
32)
- nr 196/2 o pow. 0,1438 ha,

powstałą z podziału działki nr 196 o pow. 11,1192 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 11,1200 ha), obręb Bierkowice, gmina Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 442, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.263.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 442,
- po pozycji 441 dodaje się pozycję 442a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kłodzki; Kłodzko; Bierkowice; 196/1; 0,4854;
- po pozycji 442a dodaje się pozycję 442b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kłodzki; Kłodzko; Bierkowice; 196/3; 10,4900;
33)
- nr 108/1 o pow. 0,5763 ha,

będącą własnością Powiatu Średzkiego, powstałą z podziału działki nr 108 o pow. 3,9763 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 4,0700 ha), obręb Gosławice, gmina Miękinia, powiat średzki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1942, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.264.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

- skreśla się pozycję 1942,
- po pozycji 1941 dodaje się pozycję 1942a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; średzki; Miękinia; Gosławice; 108/2; 3,4000;
34)
- nr 87/2 o pow. 0,0399 ha,
- nr 87/3 o pow. 0,0082 ha,
- nr 87/4 o pow. 0,0337 ha,
- nr 87/5 o pow. 0,0098 ha,

powstałe z podziału działki nr 87 o pow. 0,7616 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,7600 ha), obręb Zubrzyk, gmina Piwniczna Zdrój - wieś, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1500, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.265.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 1500,
- po pozycji 1499 dodaje się pozycję 1500a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Piwniczna Zdrój - wieś; Zubrzyk; 87/1; 0,6700;
35)
- nr 10/1 o pow. 0,0923 ha,
- nr 10/2 o pow. 0,0941 ha,

powstałe z podziału działki nr 10 (w załączniku do decyzji z wpisanym numerem działki 11/1-10) o pow. 1,8793 ha, obręb 63 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Czarne 63), gmina Czarne M., powiat człuchowski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 294, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.280.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

- skreśla się pozycję 294,
- po pozycji 293 dodaje się pozycję 294a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; człuchowski; Czarne M.; 63; 10/3; 1,6929;
36)
- nr 349/7 o pow. 0,7660 ha,

powstałą z podziału działki nr 349/5 o pow. 12,6043 ha, obręb Goświnowice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0004-Goświnowice), gmina Nysa, powiat nyski, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 865, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.282.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

- skreśla się pozycję 865,
- po pozycji 864 dodaje się pozycję 865a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; nyski; Nysa; Goświnowice; 349/8; 0,1954;
- po pozycji 865a dodaje się pozycję 865b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; nyski; Nysa; Goświnowice; 349/9; 11,6429;
37)
- nr 100/1 o pow. 0,0884 ha,
- nr 100/2 o pow. 0,0,572 ha,

powstałe z podziału działki nr 100 (w załączniku do decyzji z wpisanym numerem działki 7/2-100) o pow. 7,2866 ha, obręb 63 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Czarne 63), gmina Czarne M., powiat człuchowski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 292, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.283.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

- skreśla się pozycję 292,
- po pozycji 291 dodaje się pozycję 292a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; człuchowski; Czarne M.; 63; 100/3; 7,1410;
38)
- nr 4/1 o pow. 0,3060 ha,

powstałą z podziału działki nr 4 o pow. 0,8923 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,9005 ha), obręb 0008 Kobylepole, gmina M. Poznań, powiat M. Poznań, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2104, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.284.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 2104,
- po pozycji 2103 dodaje się pozycję 2104a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0008 Kobylepole; 4/2; 0,5863;
39)
- nr 354/6 o pow. 0,0838 ha,

położoną w obrębie Mieścisko, gmina Mieścisko, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5011, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.285.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję 5011;

40)
- nr 727/3 o pow. 0,6316 ha,
- nr 727/4 o pow. 0,2178 ha,
- nr 727/5 o pow. 0,8760 ha,

powstałe z podziału działki nr 727/1 o pow. 1,7254 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,7300 ha), obręb Krążkowy, gmina Kępno, powiat kępiński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 809, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.286.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję 809;

41)
- nr 635/7 o pow. 0,1730 ha,

położoną w obrębie 0816-Pamiątkowo (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Pamiątkowo), gmina Szamotuły, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie, wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4782, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.288.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję 4782;

42)
- nr 64/2 o pow. 0,2115 ha,
- nr 64/3 o pow. 0,0067 ha,
- nr 64/4 o pow. 0,0648 ha,

powstałe z podziału działki nr 64 o pow. 2,8730 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,8700 ha), obręb Młodów, gmina Piwniczna Zdrój - wieś, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1495, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.290.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 1495,
- po pozycji 1494 dodaje się pozycję 1495a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Piwniczna Zdrój - wieś; Młodów; 64/1; 2,5900;
43)
- nr 464/1 o pow. 0,0900 ha,
- nr 464/2 o pow. 0,8513 ha,
- nr 464/3 o pow. 0,1423 ha,
- nr 464/4 o pow. 0,1397 ha,
- nr 464/6 o pow. 0,2740 ha,
- nr 464/7 o pow. 0,1706 ha,
- nr 464/8 o pow. 0,0510 ha,
- nr 464/10 o pow. 0,1722 ha,

powstałe z podziału działki nr 464 o pow. 69,2711 ha, obręb 0014-Żłobek, gmina Włodawa, powiat włodawski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 1346, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.255.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

- skreśla się pozycję 1346,
- po pozycji 1345 dodaje się pozycję 1346a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; włodawski; Włodawa; 0014-Żłobek; 464/5; 0,2772;
- po pozycji 1346a dodaje się pozycję 1346b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; włodawski; Włodawa; 0014-Żłobek; 464/9; 0,1678;
- po pozycji 1346b dodaje się pozycję 1346c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; włodawski; Włodawa; 0014-Żłobek; 464/11; 0,2000;
- po pozycji 1346c dodaje się pozycję 1346d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; włodawski; Włodawa; 0014-Żłobek; 464/12; 0,2004;
- po pozycji 1346d dodaje się pozycję 1346e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; włodawski; Włodawa; 0014-Żłobek; 464/13; 0,2004;
- po pozycji 1346e dodaje się pozycję 1346f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; włodawski; Włodawa; 0014-Żłobek; 464/14; 0,4273;
- po pozycji 1346f dodaje się pozycję 1346g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; włodawski; Włodawa; 0014-Żłobek; 464/15; 65,9069;
44)
- nr 574/2 o pow. 0,0210 ha,

położoną w obrębie 0010-Wejherowo 10 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Wejherowo 10), gmina Wejherowo M., powiat wejherowski, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 3063, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.275.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 3063;

45)
- nr 99/3 o pow. 0,0595 ha,
- nr 99/4 o pow. 0,0173 ha,
- nr 99/6 o pow. 0,5632 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,5638 ha),

położone w obrębie Smętowo Graniczne (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Smętowo), gmina Smętowo Graniczne, powiat starogardzki, województwo pomorskie, wpisane w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego odpowiednio pod pozycjami 2476, 2477 oraz 2478, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.277.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycje 2476, 2477 oraz 2478;

46)
- nr 989/1 o pow. 0,1760 ha,
- nr 989/2 o pow. 0,0579 ha,
- nr 989/3 o pow. 0,4283 ha,
- nr 989/4 o pow. 0,4893 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe w wyniku kolejnych podziałów działki nr 838/3 o pow. 17,3970 ha, obręb Bodzanów (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0002-Bodzanów), gmina Głuchołazy, powiat nyski, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 821, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.297.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

- skreśla się pozycję 821,
- po pozycji 820 dodaje się pozycję 821a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; nyski; Głuchołazy; Bodzanów; 988; 6,7141;
- po pozycji 821a dodaje się pozycję 821b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; nyski; Głuchołazy; Bodzanów; 989/5; 9,5314;
47)
- nr 40/7 o pow. 0,7857 ha,

powstałą z podziału działki nr 40/1 o pow. 6,3901 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5738,

- nr 40/3 o pow. 0,1041 ha,
- nr 40/4 o pow. 0,1555 ha,
- nr 40/5 o pow. 0,1110 ha,
- nr 40/9 o pow. 0,7599 ha,
- nr 40/10 o pow. 0,0699 ha,
- nr 40/11 o pow. 0,2204 ha,

powstałe w wyniku kolejnych podziałów działki nr 40/2 o pow. 3,0595 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5739,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., położone w obrębie Zakrzewo, gmina Zakrzewo, powiat złotowski, województwo wielkopolskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.301.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycje 5738 oraz 5739,
- po pozycji 5737 dodaje się pozycję 5738a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; złotowski Zakrzewo; Zakrzewo; 40/8; 5,6044;
- po pozycji 5738a dodaje się pozycję 5739a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; złotowski Zakrzewo; Zakrzewo; 40/12; 1,6250;
48)
- nr 205/2 o pow. 4,1971 ha,
- nr 205/3 o pow. 0,1765 ha,
- nr 205/4 o pow. 0,3629 ha,
- nr 205/5 o pow. 0,1364 ha,
- nr 205/6 o pow. 0,1157 ha,
- nr 205/7 o pow. 0,1658 ha,
- nr 205/8 o pow. 0,2477 ha,
- nr 205/9 o pow. 0,0253 ha,
- nr 205/10 o pow. 0,2451 ha,
- nr 205/11 o pow. 0,1404 ha,
- nr 205/12 o pow. 0,5520 ha,
- nr 205/13 o pow. 0,0268 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 205 o pow. 10,4670 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 10,4800 ha), obręb Szczucin, gmina Szczucin, powiat dąbrowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 225, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.304.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 225,
- po pozycji 224 dodaje się pozycję 225a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; dąbrowski; Szczucin; Szczucin; 205/1; 4,0753.
§  2. Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:
1)
- nr 294/10 o pow. 3,8660 ha,

położoną w obrębie Leśna, gmina Leśna, powiat lubański, województwo dolnośląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 maja 2013 r., Nr KNDG01.073.243.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

- po pozycji 857d dodaje się pozycję 857e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; lubański; Leśna; Leśna; 294/10; 3,8660;
2)
- nr 2981/32 o pow. 0,0315 ha,

położoną w obrębie Koszęcin, gmina Koszęcin, powiat lubliniecki, województwo śląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 czerwca 2013 r., Nr KNDG01.073.279.2013.MS/3, w ten sposób, że w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

- po pozycji 4517 dodaje się pozycję 4517a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Koszęcin; Koszęcin; 2981/32; 0,0315.
§  3.
1. W związku z regulacją stanu prawnego działki nr 1/1 o pow. 129,2383 ha oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Jaworzna, w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- skreśla się pozycję 6745,
- po pozycji 6744 dodaje się pozycję 6745a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Jaworzno; Jaworzno M.; 22; 110; 22,4545;
- po pozycji 6745a dodaje się pozycję 6745b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Jaworzno; Jaworzno M.; 22; 111; 0,0555;
- po pozycji 6745b dodaje się pozycję 6745c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Jaworzno; Jaworzno M.; 22; 112; 39,0996;
- po pozycji 6745c dodaje się pozycję 6745d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Jaworzno; Jaworzno M.; 22; 113; 0,3540;
- po pozycji 6745d dodaje się pozycję 6745e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Jaworzno; Jaworzno M.; 22; 114; 0,0090;
- po pozycji 6745e dodaje się pozycję 6745f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Jaworzno; Jaworzno M.; 22; 115; 0,0608;
- po pozycji 6745f dodaje się pozycję 6745g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Jaworzno; Jaworzno M.; 22; 116; 0,6028;
- po pozycji 6745g dodaje się pozycję 6745h, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Jaworzno; Jaworzno M.; 22; 117; 0,0328;
- po pozycji 6745h dodaje się pozycję 6745i, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Jaworzno; Jaworzno M.; 22; 118; 0,0268;
- po pozycji 6745i dodaje się pozycję 6745j, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Jaworzno; Jaworzno M.; 22; 119; 64,9094;
- po pozycji 6745j dodaje się pozycję 6745k, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Jaworzno; Jaworzno M.; 22; 120; 0,5337;
- po pozycji 6745k dodaje się pozycję 6745l, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Jaworzno; Jaworzno M.; 22; 121; 0,0722;
- po pozycji 6745l dodaje się pozycję 6745ł, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Jaworzno; Jaworzno M.; 22; 122; 0,1472;
- po pozycji 6745ł dodaje się pozycję 6745m, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Jaworzno; Jaworzno M.; 22; 123; 0,7814.
2. W związku z błędem pisarskim popełnionym przy tworzeniu załącznika do decyzji oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Końskich, w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego:
- skreśla się pozycję 1055,
- po pozycji 1054 dodaje się pozycję 1055a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; konecki; Słupia Konecka; 49 Zaostrów; 2353/1; 6,0300.
3. W związku z błędem pisarskim popełnionym przy tworzeniu załącznika do decyzji oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Urząd Miejski w Sosnowcu, w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- skreśla się pozycję 10092,
- po pozycji 10091 dodaje się pozycję 10092a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Sosnowiec; Sosnowiec M.; 11; 146; 1,4606.
4. W związku z podziałem działki nr 16 o pow. 0,1529 ha oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- skreśla się pozycję 974,
- po pozycji 973 dodaje się pozycję 974a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m. st. Warszawa; Warszawa Wola; 6-03-03; 16/1; 0,0009;
- po pozycji 974a dodaje się pozycję 974b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m. st. Warszawa; Warszawa Wola; 6-03-03; 16/2; 0,1520.
5. W związku z błędem pisarskim popełnionym przy tworzeniu załącznika do decyzji oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie, w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego:
- skreśla się pozycję 306,
- po pozycji 305 dodaje się pozycję 306a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; człuchowski; Człuchów; Kiełpin; 72/4; 9,9870.
6. W związku z zawiadomieniem Starosty Tczewskiego z dnia 11 lutego 2013 r. o wycofaniu podziału działki nr 126 o pow. 3,2600 ha oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego:
- skreśla się pozycję 2605,
- po pozycji 2604 dodaje się pozycję 2605a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; tczewski; Morzeszczyn; Królów Las; 126; 3,2600.
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz.Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr.2, poz. 6, z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23, poz. 37, poz. 39, poz. 44, poz. 53, poz. 61, poz. 68, poz. 77, poz. 85 oraz z 2013 r. poz. 4, poz.6, poz. 7, poz. 14; poz. 18, poz. 26, poz. 29 i poz. 31.