Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.232

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 lipca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 42, poz. 363) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 4, poz. 13, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchyla się pkt 10;
2) w § 2:
a) uchyla się ust. 10,
b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. W Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych w Zielonej Górze podlegają migracji dotychczasowe księgi wieczyste prowadzone przez:

1) Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej;

2) Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej;

3) Sąd Rejonowy w Chrzanowie;

4) Sąd Rejonowy w Cieszynie;

5) Sąd Rejonowy w Głogowie;

6) Sąd Rejonowy w Gnieźnie;

7) Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wolsztynie;

8) Sąd Rejonowy w Jarocinie - z wyłączeniem Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie;

9) Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju;

10) Sąd Rejonowy w Jaworznie;

11) Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze;

12) Sąd Rejonowy w Jędrzejowie - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie;

13) Sąd Rejonowy w Kaliszu;

14) Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu;

15) Sąd Rejonowy w Kluczborku - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Oleśnie;

16) Sąd Rejonowy w Koninie - z wyłączeniem Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słupcy;

17) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą Czernichowie;

18) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach;

19) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Miechowie;

20) Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim - z wyłączeniem Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie;

21) Sąd Rejonowy w Lesznie;

22) Sąd Rejonowy w Lubaniu;

23) Sąd Rejonowy w Mikołowie;

24) Sąd Rejonowy w Myślenicach;

25) Sąd Rejonowy w Nowej Soli;

26) Sąd Rejonowy w Nysie;

27) Sąd Rejonowy w Olkuszu;

28) Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim;

29) Sąd Rejonowy w Prudniku;

30) Sąd Rejonowy w Szamotułach;

31) Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej - z wyłączeniem Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wołowie;

32) Sąd Rejonowy w Świebodzinie;

33) Sąd Rejonowy w Tarnowie - z wyłączeniem Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie;

34) Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach;

35) Sąd Rejonowy w Turku;

36) Sąd Rejonowy w Tychach;

37) Sąd Rejonowy w Wadowicach;

38) Sąd Rejonowy w Wągrowcu - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży;

39) Sąd Rejonowy w Wągrowcu - Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wyrzysku;

40) Sąd Rejonowy w Wieliczce;

41) Sąd Rejonowy w Żaganiu;

42) Sąd Rejonowy w Żarach:

43) Sąd Rejonowy w Żorach;

44) Sąd Rejonowy w Żywcu.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013 r., za wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 30 września 2013 r.