Official Gazette

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.59.534 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.59.533 | obwieszczenie z dnia 31 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r.

M.P.2008.59.531 | obwieszczenie z dnia 29 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.59.530 | postanowienie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.59.529 | postanowienie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.59.528 | postanowienie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.59.527 | postanowienie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.59.526 | postanowienie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.59.525 | postanowienie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.59.524 | postanowienie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.59.523 | postanowienie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.59.522 | postanowienie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

M.P.2008.58.521 | obwieszczenie z dnia 31 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2008.57.520 | obwieszczenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

M.P.2008.57.519 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2008.57.518 | postanowienie z dnia 31 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu tytułu profesora.

M.P.2008.57.517 | postanowienie z dnia 29 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia kontradmirała.

M.P.2008.57.516 | postanowienie z dnia 25 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2008.57.515 | postanowienie z dnia 25 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2008.57.514 | postanowienie z dnia 24 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generalnego inspektora Policji.

M.P.2008.57.513 | postanowienie z dnia 24 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2008.57.512 | postanowienie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2008.57.511 | postanowienie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie w wojewódzkich sądach administracyjnych.

M.P.2008.56.510 | obwieszczenie z dnia 22 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2008.56.509 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

M.P.2008.56.508 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P.2008.56.507 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2008.56.506 | postanowienie z dnia 30 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.56.505 | postanowienie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.56.504 | postanowienie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP.

M.P.2008.56.503 | uchwała z dnia 25 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2008 r.

M.P.2008.55.501 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2008 r.

M.P.2008.55.500 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r.

M.P.2008.55.499 | obwieszczenie z dnia 24 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisarza Wyborczego w Toruniu na kadencję w latach 2008-2013.

M.P.2008.55.498 | uchwała z dnia 21 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisarza Wyborczego w Poznaniu na kadencję w latach 2008-2013.

M.P.2008.55.497 | uchwała z dnia 21 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.55.494 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.55.493 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2008.55.492 | postanowienie z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

M.P.2008.55.491 | uchwała z dnia 24 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

M.P.2008.55.490 | uchwała z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Uchwała poświęcona pamięci Bronisława Geremka.

M.P.2008.55.489 | uchwała z dnia 22 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2008 r.

M.P.2008.54.488 | komunikat z dnia 16 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2008 r.

M.P.2008.54.487 | komunikat z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2008 r.

M.P.2008.54.486 | komunikat z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2008 r.

M.P.2008.54.485 | komunikat z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej.

M.P.2008.54.484 | komunikat z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.54.480 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

M.P.2008.54.479 | obwieszczenie z dnia 7 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.54.478 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2008.54.477 | postanowienie z dnia 16 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.54.476 | postanowienie z dnia 14 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.53.474 | postanowienie z dnia 4 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.53.473 | postanowienie z dnia 4 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2008.53.472 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2008.53.471 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2008.53.470 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.53.469 | uchwała z dnia 11 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.52.465 | obwieszczenie z dnia 7 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.52.464 | obwieszczenie z dnia 2 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie.

M.P.2008.52.460 | postanowienie z dnia 8 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.51.458 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Stanisława Zająca.

M.P.2008.51.456 | postanowienie z dnia 1 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 100. rocznicy powstania Związku Walki Czynnej.

M.P.2008.51.455 | uchwała z dnia 27 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 roku.

M.P.2008.51.454 | uchwała z dnia 27 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.50.450 | ogłoszenie z dnia 20 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.50.449 | ogłoszenie z dnia 18 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.

M.P.2008.50.448 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Górne i dolne granice stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2009.

M.P.2008.50.446 | obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.50.445 | obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny