Monitor Polski

M.P.2011.95.959

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 października 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 109 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi się, co następuje:
§  1. Zwołuję pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wybranego w dniu 9 października 2011 r. na dzień 8 listopada 2011 r. godz. 1700.
§  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.