Stawki karty podatkowej, kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2012 r.

Monitor Polski

M.P.2011.102.1028

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2012 r.

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.2)) ogłasza się:
1)
wysokość kwoty, o której mowa w objaśnieniach do załącznika nr 3 część I pkt 4 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz stawek karty podatkowej w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2)
wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów w załączniku nr 2 do obwieszczenia;
3)
wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów wikariuszy w załączniku nr 3 do obwieszczenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1541, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 28, poz. 146, Nr 75, poz. 473, Nr 219, poz. 1442 i Nr 226, poz. 1478 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 764.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

CZĘŚĆ  I

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ORAZ WYTWÓRCZO-USŁUGOWA

Lp.Zakres działalnościOznaczenie stawekW miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w złotych)

do 5 000ponad 5 000

do 50 000

Powyżej 50 000
123456
1usługi ślusarskie0349407448
1603652752
27708861.006
39651.1061.229
2usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych0249271310
1481517555
2592652732
3usługi rusznikarskie0174196210
1327386429
4usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa - dla ludności0407448448
1695796796
21.0431.1621.162
5usługi grawerskie0364407464
1674770871
6usługi w zakresie wyrobu pieczątek0327386429
1616674770
7usługi pobielania kotłów i naczyń0732732732
11.4331.4331.433
8usługi kowalskie0174196210
1349407448
2481517555
3530579628
9usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej0364429464
1674770871
21.0271.1721.286
31.2861.4211.544
10usługi w zakresie kotlarstwa0327386429
1592652732
11usługi w zakresie mechaniki maszyn0290327364
1530569616
2674770871
38129281.043
49881.1251.246
12usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych0174210233
1364407464
2492541579
3569616674
4628713812
13usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego0210249271
1481530569
2616674770
3752850965
14usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej0233249290
1481517555
2592652732
3695796886
15usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych0233249290
1492541579
16usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag0290327364
1555603652
17usługi zegarmistrzowskie0174210233
1386429481
2505555592
3579643713
18usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów0517555603
11.0061.1461.257
21.4461.5911.748
31.8542.1232.392
19usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą0310349386
1592652732
27969101.027
31.0431.2021.303
41.2021.3311.446
51.4011.5441.692
20usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej0386429481
1695812910
21.0271.1841.286
31.2291.3461.477
21naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych0249290327
1517555603
2643732832
22usługi w zakresie tele- i radiomechaniki0249271310
1492541579
2616674770
38129281.043
49881.1251.246
23usługi w zakresie bieżnikowania opon0505505505
1871871871
21.1621.1621.162
31.3181.3181.318
24usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon0349407448
1616674770
28711.0061.125
31.0851.2181.331
25szklarstwo*0310310310
1603603603
2770770770
3928928928
26witrażownictwo*0233249290
1481530569
2592652732
3603770871
27usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien0310349386
1555603652
2732832948
39281.0431.184
28kołodziejstwo*0233233233
1464464464
2569569569
29usługi w zakresie pozłotnictwa0196233249
1407464505
2517555603
3569616674
30usługi tapicerskie0210249271
1481530569
2603652752
3695812910
31bednarstwo*0154154154
1327327327
2448448448
32koszykarstwo*0386386448
1886886886
21.2571.2571.257
33wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy*0210210210
1464464464
34gręplarstwo*0115134154
1310349386
2407464505
35kilimiarstwo*0271271271
1555555555
2695695695
36koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego*0134134134
1310310310
37usługi hafciarskie0196210210
1386429429
2517555555
3592643643
4643713713
38dziewiarstwo na drutach i szydełkach*0767676
1210210210
2290290290
39repasacja pończoch0767676
1210210210
40usługi w zakresie bieliźniarstwa0134154174
1327364407
2448492530
41usługi w zakresie gorseciarstwa0134154174
1327364407
2448492530
42czapnictwo i kapelusznictwo męskie*0210210210
1429429429
2541541541
43modniarstwo*0233233233
1464464464
2579579579
44usługi krawieckie0115134154
1249290327
2407464505
3517555603
4555603652
5628713812
45cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie0767676
1174196210
2233249290
46usługi w zakresie kożuszkarstwa0271310310
1555603603
2732832832
39651.0851.085
47cholewkarstwo*0174174174
1386386386
2517517517
48szewstwo miarowe0196233249
1448492530
2555603652
3628695796
49szewstwo ortopedyczne*0134154174
1349407448
2481517555
3555603652
50szewstwo naprawkowe096115134
1249271310
2349407448
51odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich0196233249
1386429481
2517555603
3579643713
52usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich0290327364
1530579628
2674770871
53usługi w zakresie kuśnierstwa0290327327
1569616616
2770871871
39881.1061.106
54rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek*0134154174
1310349407
2429481517
55rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych*0210210210
1429429429
2541541541
56młynarstwo*0115115115
1210210210
2310310310
57przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża*0767676
1969696
2154154154
58wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy*0769696
1196210210
59usługi w zakresie introligatorstwa0210249271
1481517555
2592652732
60usługi w zakresie lutnictwa0174196210
1327386429
2481517555
61usługi w zakresie organmistrzostwa0210249271
1429481517
2541592643
62usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych0174210233
1364407464
2492541579
63usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych0210249271
1429481517
2530579628
64usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych0174210233
1386429481
2517555603
65usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych0210249271
1464505541
66ortopedyka*09696115
1210249271
2327364407
3364407464
67usługi w zakresie lakiernictwa0249249249
1530530530
68usługowe wytwarzanie szyldów0210249271
1481517555
2592652732
69konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych0233249290
1481517555
2592652732
3695812910
70usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności0310349386
1530569616
2732832948
31.0271.1621.286
41.2021.3181.446
51.3901.5351.676
71usługi w zakresie sztukatorstwa - dla ludności0233249290
1407464505
2541592643
3643732832
72usługi w zakresie odgrzybiania budynków - dla ludności0310349386
1530569616
73usługi w zakresie cyklinowania - dla ludności0233249290
1481517555
74usługi w zakresie zduństwa - dla ludności0233249271
1448492530
2569616674
3732832948
75usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnich, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego - dla ludności0407464505
1732832948
21.0851.2181.330
31.2861.4331.563
76studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m - dla ludności0386386386
1492492492
2965965965
77obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej0407407407
1674674674
2988988988
31.2181.2181.218
78usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt0210210210
1448448448
79usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt

z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim

0349349349
1628628628
271271271
80usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek0249271310
1481530569
2603652752
81usługi w zakresie maglowania096115134
1249271310
2327386429
82usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich0233249290
1464505541
2569616674
3695713812
4732812910
83pranie pierza i puchu0174210233
1386429481
2517555603
84kominiarstwo0154174196
1364407464
2492541579
85usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania0290327364
1569616674
2752850965
86usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt0115134154
1310349386
2429481517
3517555603
4555603652
5674770871
87usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców0115115134
1249290327
2386429481
3481517555
4492541579
5616674770
88usługi kosmetyczne0115134154
1310349386
2448492530
3530579628
4569616674
5616674770
89manicure, pedicure0769696
1196210210
2233249290
3327386429
4364407464
5492541579
90usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów)0530579628
11.0431.1841.286
21.3621.5051.649
31.5351.6981.893
usługi pozostałe0210249271
1464505541
2569616674
3643732832
4732850945
91wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii0481517555
19281.0431.184
92sprzątanie wnętrz0210249271
1429481517
2541592643
93ważenie osób0575757
94usługi w zakresie radiestezji0115115115
95usługi świadczone w gospodarstwach domowych0210249271
Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,

- "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej "ustawą".

3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:

a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego

- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.

4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70 -76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 60.724 zł przychodu rocznie.

5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. pod wykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.

7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.

8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.

Usługi parkingowe

Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.

Lp.Parkingi o liczbie stanowiskStawka
123
1do 1406,40 zł od każdego stanowiska
2powyżej 140 do 180896 zł + 9,50 zł od każdego stanowiska powyżej 140
3powyżej 1801.276 zł + 11,30 zł od każdego stanowiska powyżej 180

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienioneW miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w złotych)

do 5 000ponad 5 000

do 50 000

powyżej 50 000
oddooddooddo
1234567
1.8933.1582.5273.7903.1584.423

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

2. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia, lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.

3. Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 stosuje się zawsze stawki tam określone.

4. W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.

5. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług:

1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),

2) objętych grupowaniem "Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane" (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców (takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy)),

3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),

4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),

5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),

6) objętych grupowaniem "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych" (PKWiU dział 37),

7) związanych:

a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),

b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),

c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),

d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),

e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),

f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),

g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),

h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),

i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),

8) związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (PKWiU dział 39),

9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00),

10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),

11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 43.99),

12) w zakresie:

a) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),

b) handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 45.3),

c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem "Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery" (PKWiU 45.40.50.0),

13) objętych grupowaniem "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi" (PKWiU dział 46),

14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),

15) objętych grupowaniem:

a) "Transport lądowy i rurociągowy" (PKWiU dział 49),

b) "Transport wodny" (PKWiU dział 50),

c) "Transport lotniczy" (PKWiU dział 51),

d) "Magazynowanie i usługi wspomagające transport" (PKWiU dział 52),

16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywności do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich w zakresie dostarczania przesyłek, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),

17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I),

18) związanych z:

a) wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),

b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem "Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego" (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,

19) objętych grupowaniem:

a) "Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi" (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0),

b) "Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych" (PKWiU 59.20.1),

c) "Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych" (PKWiU 59.20.2),

20) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),

21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),

22) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu peryferyjnego (PKWiU ex dział 62),

23) w zakresie informacji (PKWiU dział 63),

24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem usług holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,

25) związanych z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU dział 68),

26) objętych grupowaniem "Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne" (PKWiU ex sekcja M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym,

27) wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77),

28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze - dotyczy wyłącznie usług biur i agencji castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych) (PKWiU ex 78.10.12.0),

29) świadczonych:

a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1),

b) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2),

c) przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1),

d) w zakresie informacji turystycznej (PKWiU ex 79.90.1),

e) przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0),

f) w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),

g) w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych (PKWiU 79.90.32.0),

h) w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałych usług w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 79.90.39.0),

30) detektywistycznych i ochroniarskich, z wyłączeniem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem (PKWiU ex dział 80),

31) pomocniczych związanych z utrzymaniem porządku (PKWiU 81.10.10.0), sprzątania obiektów (PKWiU 81.2),

32) związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałych usług wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej (PKWiU dział 82),

33) objętych grupowaniem:

a) "Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych" (PKWiU dział 84),

b) "Usługi w zakresie edukacji" (PKWiU dział 85),

c) "Usługi w zakresie opieki zdrowotnej" (PKWiU dział 86),

d) "Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem" (PKWiU dział 87),

34) pomocy społecznej bez zakwaterowania - w tym usług udzielania pomocy międzynarodowej ofiarom katastrof, uchodźcom i imigrantom, włącznie z udzielaniem schronienia (PKWiU dział 88),

35) kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych (PKWiU dział 90-93),

36) świadczonych przez organizacje członkowskie, z wyłączeniem usług promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo (PKWiU ex dział 94),

37) naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKWiU 95.11.10.0),

38) objętych grupowaniem:

a) "Pozostałe usługi indywidualne" (PKWiU dział 96),

b) "Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne" (PKWiU 99.00.10.0).

CZĘŚĆ  II

USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO ŻYWNOŚCIĄ, NAPOJAMI, WYROBAMI TYTONIOWYMI ORAZ KWIATAMI

Lp.Usługi w zakresie handlu detalicznegoW miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w złotych)

do 5 000ponad 5 000

do 50 000

powyżej 50 000
oddooddooddo
123456789
1żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi0349530481652530832
14816525308326521.065
25308416521.0658321.218
36521.0658321.2181.1231.518
2kwiatami04816525308326521.065
15308416521.0658321.218
26521.0658321.2181.1231.518
Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 58.13.10.0, 58.14.11.0, 58.14.12.0, 58.14.19.0), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU ex 58.19.19.0), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU ex 22.22.11.0, ex 22.22.12.0), zapałek (PKWiU 20.51.20.0), zapalniczek (PKWiU ex 32.99.41.0, ex 32.99.42.0) i papieru toaletowego (PKWiU ex 17.22.11.0).

4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU ex 32.99.55.0), nasion kwiatów (PKWiU 01.19.22.0), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU ex 01.30.10.0), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU ex 01.19.21.0, ex 02.30.30.0), świec i zniczy (PKWiU ex 32.99.54), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).

CZĘŚĆ  III

USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO ARTYKUŁAMI NIEŻYWNOŚCIOWYMI

Lp.Działalność handlowa

w zakresie sprzedaży detalicznej

W miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w złotych)

do 5 000ponad 5000

do 50 000

powyżej 50 000
oddooddooddo
123456789
1artykułów nieżywnościowych04811.0655301.2186521.990
15301.2186521.9908322.949
26431.5188882.6741.1233.913
Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część  IV

GASTRONOMIA

Lp.Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholuOznaczenie StawekWysokość stawki

w zł

1234
1w zakresie sprzedaży lodów z automatów0464 - 616
1616 - 812
2732 - 928
3850 - 1.043
41.146 - 1.347
2w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej0386 - 541
1541 - 752
2643 - 850
3770 - 965
41.038 - 1.272
Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

CZĘŚĆ  V

USŁUGI TRANSPORTOWE

Lp.Rodzaj usługiW miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w zł)

do 25 000ponad 25 000

do 100 000

ponad 100 000

do 500 000

powyżej 500 000
123456
1Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób197206225242
2Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków300327356397
3Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej119119119119
4Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym135135135135
z czego:

usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

57 - 9657 - 9657 - 9657- 96
Objaśnienia:

1. Stawki określone w lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.

2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.

4. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

CZĘŚĆ  VI

USŁUGI ROZRYWKOWE

Lp.Rodzaj świadczonych usługLiczba urządzeń (samochodów)Stawka
1234
1Automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grającedo 241,10 zł od każdego urządzenia
powyżej 2 do 482,20 zł + 96,60 zł od każdego urządzenia ponad 2
powyżej 4 do 6275,40 zł + 118,60 zł od każdego urządzenia ponad 4
powyżej 6 do 8512,60 zł + 126,50 zł od każdego urządzenia ponad 6
powyżej 8 do 10765,60 zł + 145,40 zł od każdego urządzenia ponad 8
powyżej 101.056,40 zł + 165,90 zł od każdego urządzenia ponad 10
2Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci

- o liczbie miejsc:

do 161*8,00 zł od każdego miejsca
powyżej 161*128,00 zł + 8,00 zł od każdego miejsca ponad 16
3Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe)

- o liczbie miejsc:

do 241*25,40 zł od każdego miejsca
powyżej 241*609,60 zł + 20,60 zł od każdego miejsca ponad 24
4Imprezy samochodowe (pawilony, tory, miasteczka samochodowe)

- o liczbie samochodów

do 694,80 zł od każdego samochodu
powyżej 6 do 12568,80 zł + 148,40 zł od każdego samochodu ponad 6
powyżej 12 do 241.459,20 zł + 189,40 zł od każdego samochodu ponad 12
powyżej 243.732,00 zł + 237,00 zł od każdego samochodu ponad 24
5Strzelnice1295,40 zł
2600,30 zł
powyżej 2600,30 zł + 600,30 zł od każdej strzelnicy ponad 2
6Imprezy zręcznościowe inne:
a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe177,50 zł
2194,20 zł
3454,90 zł
powyżej 3454,90 zł + 312,90 zł od każdego urządzenia ponad 3
b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręcznedo 420,60 zł od każdego urządzenia
powyżej 4 do 682,40 zł + 23,90 zł od każdego urządzenia ponad 4
powyżej 6130,20 zł + 47,40 zł od każdego urządzenia ponad 6
7Huśtawki (wahadłowe i kołowe)180,90 zł
2413,90 zł
powyżej 2413,90 zł + 413,90 zł od każdego urządzenia ponad 2
8Kolejki torowe1*12,70 zł
9Zjeżdżalnie:
a) zjeżdżalnie "Gigant"1*74,30 zł
b) zjeżdżalnie przewoźne1*48,80 zł
10Imprezy pozostałe:
a) pałac strachów, labirynt1*1.488,10 zł
b) ściana emocji1*1.211,70 zł
c) ściana lalkowa1*413,90 zł
d) głowa medium, pokazy gadów1*239,90 zł
e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne1*102,70 zł
f) gabinet luster1*53,90 zł
g) hipodrom - kuce1*33,30 zł
Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.

2. Znak "*" oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.

3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.

CZĘŚĆ  VII

SPRZEDAŻ POSIŁKÓW DOMOWYCH W MIESZKANIACH

Lp.Rodzaj wykonywanej czynnościW miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w zł)

do 25 000powyżej 25 000
1234
Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej:
1do 10 na dobę353371
2do 20 na dobę486513
3do 30 na dobę558-
Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej w liczbie:
4do 50 posiłków na dobę425462
5do 100 posiłków na dobę558615

CZĘŚĆ  VIII

WOLNE ZAWODY - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO

Lp.Rodzaj wykonywanego zawoduLiczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznieStawka
1234
1Lekarz i lekarz stomatologdo 4814,10 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96676,80 zł + 18,80 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 961.579,20 zł
2Felczer4,20 za każdą godzinę
3Technik dentystycznydo 2412,50 zł za każdą godzinę
powyżej 24 do 96300,00 zł + 16,20 zł za każdą godzinę ponad 24
powyżej 961.466,40 zł
4Pielęgniarka, położna1,50 zł za każdą godzinę
Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

CZĘŚĆ  IX

WOLNE ZAWODY - ŚWIADCZENIE USŁUG WETERYNARYJNYCH

Zakres wykonywanego zawoduLiczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznieStawka
123
Lekarz weterynarii:
a)do 488,00 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96384,00 zł + 9,50 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96840,00 zł
b)-410,80 zł
Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.

3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

4. Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.

CZĘŚĆ  X

OPIEKA DOMOWA NAD DZIEĆMI I OSOBAMI CHORYMI

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznieStawka
12
do 481,50 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 9672,00 zł + 3,10 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96220,80 zł
Objaśnienie:

Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.

CZĘŚĆ  XI

USŁUGI EDUKACYJNE W ZAKRESIE UDZIELANIA LEKCJI NA GODZINY

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznieStawka
12
do 484,60 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96220,80 zł + 9,50 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96676,80 zł
Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.

2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.

CZĘŚĆ  XII

USŁUGI OSÓB FIZYCZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 23 UST. 1A USTAWY

Lp.Rodzaj usługiW miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w zł)

do

5 000

ponad 5 000

do 20 000

powyżej

20 000

1Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich33-4646-5959-70
2Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozie uczniów do szkoły33-4646-5959-70
3Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego83-10896-120108-135
4Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 1259-135108-236210-425
5Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej33-4646-5946-70
Objaśnienia:

1. Usługi wymienione w lp. 1-3 mogą być wykonywane jedynie przez rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki określone w lp. 3 dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.

2. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.

4. Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji "Cepelia" - Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW PROBOSZCZÓW

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańcówWysokość stawek

w złotych

powyżejdo
1 000400
1 0002 000455
2 0003 000490
3 0004 000537
4 0005 000583
5 0006 000638
6 0007 000695
7 0008 000750
8 0009 000808
9 00010 000877
10 00012 000955
12 00014 0001.036
14 00016 0001.127
16 00018 0001.221
18 00020 0001.321
20 0001.431

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW WIKARIUSZY

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańcówJeżeli siedziba parafii znajduje się
powyżejdona terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5 000w mieście o liczbie mieszkańców
powyżej 5 000

do 50 000

powyżej 50 000
wysokość stawek w złotych
1 000122252363
1 0003 000363381381
3 0005 000381403420
5 0008 000389420431
8 00010 000403441453
10 000420453464