Monitor Polski

M.P.2011.102.1026

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 listopada 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 listopada 2011 r.
o powołaniu Prezesa Rady Ministrów

nr 1131-16-2011

Na podstawie art. 154 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. powołuję Pana Donalda Franciszka TUSKA na urząd Prezesa Rady Ministrów.