Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2011.98.995

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 383/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Boroński Dariusz, 2. Buliński Jerzy Roman, 3. Czternasty Waldemar Jan, 4. Doroszewicz Stefan Krystian, 5. Goliński Mateusz Antoni, 6. Herbut Ryszard, 7. Jakóbczyk Lech Jacek, 8. Koch Magdalena Jolanta, 9. Krzemińska Danuta Lucyna, 10. Kulesza Ewa Maria, 11. Lisowski Aleksander Andrzej, 12. Maczyński Andrzej Marian, 13. Marciszewska Elżbieta, 14. Michalski Tomasz Błażej, 15. Mikołajczyk Barbara, 16. Nawotka Krzysztof Dariusz, 17. Pilch Wanda Barbara, 18. Polański Zbigniew Wacław, 19. Rączaszek Andrzej Dominik, 20. Ruchniewicz Krzysztof Henryk, 21. Rybicki Stanisław Maria, 22. Skibicki Dariusz, 23. Słaby Teresa Eugenia, 24. Sobiecki Roman, 25. Soszyński Mirosław Leszek, 26. Suszyński Cezary Andrzej, 27. Szyguła Zbigniew Czesław, 28. Ścigalski Franciszek, 29. Tylicki Henryk Franciszek, 30. Wojdalski Janusz Andrzej, 31. Woroniecka-Leciejewicz Irena, 32. Wójcik Marek Jan, 33. Zabielski Jan, 34. Zawada Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Bartkowiak Ryszard Stanisław, 36. Bojar Waldemar Lech, 37. Bombol Małgorzata Elżbieta, 38. Cyfert Szymon Jan, 39. Cygler Joanna Agnieszka, 40. Dąbrowski Marcin, 41. Filipczyk Barbara Maria, 42. Hamułka Jadwiga, 43. Juchnowski Jerzy Wiktor, 44. Kruszewski Marek Zbigniew, 45. Kuczmera-Ludwiczyńska Eleonora Izabela, 46. Lange Ewa Beata, 47. Malej Izabella, 48. Marczewski Krzysztof Jacek, 49. Matusiak Agnieszka Gabriela, 50. Miller Piotr Tadeusz, 51. Mróz Bogdan, 52. Nowak Maciej Jerzy, 53. Piotrowicz Radosław, 54. Pomiankiewicz Jacek Adam, 55. Skorupski Maciej, 56. Sopińska Agnieszka Agata, 57. Walasik Artur Piotr, 58. Włodarek Dariusz, 59. Wyszkowska Zofia, 60. Zajdel Małgorzata, 61. Zybura Wiesława Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Czernik Tadeusz Grzegorz, 63. Dmitruk Agnieszka, 64. Kajfosz Kinga Bożena, 65. Kasprzak Rafał, 66. Krajewski Piotr Feliks, 67. Łopatka Elżbieta Anna, 68. Mackiewicz Michał Konrad, 69. Nowak Dariusz, 70. Pachołek Bogdan Józef, 71. Piosik Andrzej Krystian, 72. Szuster Mariusz Stanisław, 73. Talar Sylwia Maria, 74. Wyszkowska-Kuna Joanna Maria,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Długołęcka Hanna Barbara, 76. Tanewski Paweł Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Derfert-Wolf Lidia Maria.