Monitor Polski

M.P.2011.100.1012

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 listopada 2011 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie wyboru Marszałka Senatu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 110 ust. 1, w związku z art. 124 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wybiera senatora Bogdana BORUSEWICZA na Marszałka Senatu.