Wybór Marszałka Sejmu.

Monitor Polski

M.P.2011.100.1008

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 listopada 2011 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 110 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje wyboru poseł Ewy KOPACZ na stanowisko Marszałka Sejmu.