Art. 110. - [Marszałek Sejmu i wicemarszałkowie] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  110.  [Marszałek Sejmu i wicemarszałkowie]
1. 
Sejm wybiera ze swojego grona Marszałka Sejmu i wicemarszałków.
2. 
Marszałek Sejmu przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu oraz reprezentuje Sejm na zewnątrz.
3. 
Sejm powołuje komisje stałe oraz może powoływać komisje nadzwyczajne.