Official Gazette

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.50.450 | ogłoszenie z dnia 20 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.50.449 | ogłoszenie z dnia 18 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.

M.P.2008.50.448 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Górne i dolne granice stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2009.

M.P.2008.50.446 | obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.50.445 | obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2008.50.444 | obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2008.50.443 | obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2008-2013.

M.P.2008.50.442 | uchwała z dnia 30 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.50.441 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.50.440 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2008.50.439 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2008.50.438 | postanowienie z dnia 26 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2008.50.437 | uchwała z dnia 26 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wydłużenie terminu prywatyzacji polskich stoczni.

M.P.2008.50.436 | uchwała z dnia 26 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.48.432 | ogłoszenie z dnia 18 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2006 r.

M.P.2008.47.426 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.47.425 | obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.47.424 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.47.423 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci Aleksandra Świętochowskiego w 70. rocznicę śmierci.

M.P.2008.47.422 | uchwała z dnia 13 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Akceptacja transplantacji jako metody leczenia.

M.P.2008.47.421 | uchwała z dnia 13 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2008.47.420 | uchwała z dnia 13 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na III kwartał 2008 r.

M.P.2008.46.419 | obwieszczenie z dnia 11 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2008.46.418 | obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.46.417 | obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu.

M.P.2008.46.416 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.46.415 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.46.414 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.46.413 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.46.412 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.46.411 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 100. rocznicy powstania Światowego Związku Esperantystów.

M.P.2008.46.410 | uchwała z dnia 12 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości.

M.P.2008.45.409 | komunikat z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.45.408 | ogłoszenie z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.45.407 | ogłoszenie z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.45.406 | ogłoszenie z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.45.405 | ogłoszenie z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.45.404 | ogłoszenie z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.45.403 | ogłoszenie z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2007.

M.P.2008.45.401 | uchwała z dnia 21 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisarza Wyborczego w Radomiu na kadencję w latach 2008-2013.

M.P.2008.45.400 | uchwała z dnia 9 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisarza Wyborczego w Łodzi na kadencję w latach 2008-2013.

M.P.2008.45.399 | uchwała z dnia 9 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Wygaśnięcie funkcji Komisarza Wyborczego w Radomiu.

M.P.2008.45.398 | uchwała z dnia 9 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2008.44.394 | komunikat z dnia 29 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

M.P.2008.44.392 | obwieszczenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2008 r.

M.P.2008.44.391 | obwieszczenie z dnia 27 maja 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 2008 r.

M.P.2008.44.390 | obwieszczenie z dnia 27 maja 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.44.389 | obwieszczenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składki za 2007 rok.

M.P.2008.44.388 | obwieszczenie z dnia 23 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Służbie Wywiadu Wojskowego.

M.P.2008.44.385 | zarządzenie z dnia 28 maja 2008 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.42.380 | obwieszczenie z dnia 27 maja 2008 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2008.42.379 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2008.42.378 | postanowienie z dnia 21 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 125. rocznicy śmierci Cypriana Kamila Norwida.

M.P.2008.42.377 | uchwała z dnia 30 maja 2008 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

M.P.2008.41.374 | obwieszczenie z dnia 23 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Likwidacja strefy działań wojennych w rejonie Krajiny (Republika Chorwacji).

M.P.2008.41.372 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Likwidacja strefy działań wojennych na terytorium Królestwa Kambodży.

M.P.2008.41.371 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Likwidacja strefy działań wojennych na Bliskim Wschodzie.

M.P.2008.41.370 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.41.369 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.41.368 | obwieszczenie z dnia 19 maja 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.41.367 | obwieszczenie z dnia 19 maja 2008 r. | Akt nienormatywny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2008.41.366 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2008.41.365 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2008.41.364 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2008.41.363 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny