Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Monitor Polski

M.P.2011.87.910

Akt indywidualny
Wersja od: 30 września 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

nr 1131-7-2011

Na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676), na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, odwołuję z dniem 25 sierpnia 2011 r. Pana Zbigniewa Hockubę ze stanowiska członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.