Official Gazette

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2008.41.362 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2008.41.361 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2007 r.

M.P.2008.40.360 | komunikat z dnia 20 maja 2008 r. | Akt nienormatywny

Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2007 r.

M.P.2008.40.358 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

M.P.2008.40.357 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.40.356 | obwieszczenie z dnia 13 maja 2008 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie kwot, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

M.P.2008.40.355 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2008.40.352 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.40.351 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wyrażenie zgody na odwołanie Rzecznika Praw Dziecka.

M.P.2008.40.350 | uchwała z dnia 15 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Rzecznika Praw Dziecka.

M.P.2008.40.349 | uchwała z dnia 9 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2008 r.

M.P.2008.39.348 | komunikat z dnia 12 maja 2008 r. | Akt nienormatywny

Nadanie stopni oficerskich generałów.

M.P.2008.39.344 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina.

M.P.2008.39.343 | uchwała z dnia 9 maja 2008 r. | Akt nienormatywny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 16/07.

M.P.2008.38.342 | wyrok z dnia 23 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 16/07.

M.P.2008.38.341 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2008.38.337 | obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.38.336 | postanowienie z dnia 14 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2008.38.335 | postanowienie z dnia 2 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.38.334 | postanowienie z dnia 2 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Przywrócenie pamięci zbiorowej Polaków bohaterskiej postaci rotmistrza Witolda Pileckiego.

M.P.2008.38.333 | uchwała z dnia 7 maja 2008 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2007 r.

M.P.2008.37.332 | komunikat z dnia 21 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wietnam-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Hanoi.2008.01.22.

M.P.2008.36.329 | umowa międzynarodowa z dnia 22 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Paragwaj-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki. Asuncion.2006.04.03.

M.P.2008.36.327 | umowa międzynarodowa z dnia 3 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Francja-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji. Paryż.2004.11.22.

M.P.2008.36.325 | umowa międzynarodowa z dnia 22 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

M.P.2008.35.324 | obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.35.323 | obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

M.P.2008.35.322 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

M.P.2008.35.321 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2008.35.319 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.35.318 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.35.317 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.35.316 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.35.315 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2008.35.314 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

M.P.2008.35.313 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

M.P.2008.35.312 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2008 r.

M.P.2008.34.310 | komunikat z dnia 18 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2008 r.

M.P.2008.34.309 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2008 r. w stosunku do marca 2002 r.

M.P.2008.34.308 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2008 r.

M.P.2008.34.307 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2008.34.305 | komunikat z dnia 21 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.34.302 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.34.301 | obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.34.300 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.34.299 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.33.298 | obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2008.33.297 | obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2008 r.

M.P.2008.33.296 | uchwała z dnia 2 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2008.33.295 | postanowienie z dnia 17 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2008.33.294 | postanowienie z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.33.293 | postanowienie z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.33.292 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.33.291 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2008.33.290 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2008.33.289 | postanowienie z dnia 1 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2008.33.288 | postanowienie z dnia 26 marca 2008 r. | Akt indywidualny

65. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.

M.P.2008.33.287 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Kazachstan-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Warszawa.1997.11.27.

M.P.2008.32.283 | umowa międzynarodowa z dnia 27 listopada 1997 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.31.281 | obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.31.280 | obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.31.279 | obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.31.278 | obwieszczenie z dnia 26 marca 2008 r. | Akt nienormatywny

Roczna kwota graniczna.

M.P.2008.31.277 | obwieszczenie z dnia 26 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.

M.P.2008.31.276 | zarządzenie z dnia 28 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych.

M.P.2008.31.275 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2008.31.274 | postanowienie z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.31.273 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny