Monitor Polski

M.P.2011.98.991

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2011 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 406/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Panek Jan Piotr, 2. Ryszawa Andrzej Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Nizielski Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Dola Józef Henryk, 5. Golfert Włodzimierz Antoni, 6. Karaś Krzysztof Zbigniew,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauk medycznych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Adadyński Leszek Józef, 8. Adamkiewicz-Drożyńska Elżbieta, 9. Białoszewski Dariusz Jerzy, 10. Bigda Jacek Jerzy, 11. Cendrowski Krzysztof Józef, 12. Ciszek Bogdan Mikołaj, 13. Deszczyński Jarosław Ludwik, 14. Fiedor Piotr Stanisław, 15. Furmaga-Jabłońska Wanda Małgorzata, 16. Grygorowicz Anna, 17. Jassem Ewa, 18. Jodkowska Elżbieta, 19. Kęcik Dariusz Tadeusz, 20. Kozłowska-Wojciechowska Małgorzata Zofia, 21. Kwiatkowski Artur Remigiusz, 22. Lass Piotr Stanisław, 23. Leibschang Jerzy, 24. Łągiewska Beata, 25. Łepecka-Klusek Celina Marianna, 26. Łoza Bartosz, 27. Maciejewska Dorota Ewa, 28. Majcher Piotr Jarosław, 29. Malm Anna, 30. Marczyńska Magdalena Maria, 31. Matysiak Michał Jacek, 32. Mielnik-Błaszczak Maria, 33. Niemczyk Kazimierz, 34. Pacholczyk Marek Jerzy, 35. Pruszczyk Piotr, 36. Putowski Lechosław Tomasz, 37. Radziszewski Piotr Zbigniew, 38. Rajtar-Cynke Grażyna Bronisława, 39. Samolczyk-Wanyura Danuta Kazimiera, 40. Samoliński Bolesław Krzysztof, 41. Stanisławek Andrzej Józef, 42. Szopiński Kazimierz Tomasz, 43. Szumiło Maria Małgorzata, 44. Wojnar Marcin, 45. Wolańczyk Tomasz Marian, 46. Woźniak Michał, 47. Zawadzka-Krajewska Anna Bronisława, 48. Zdrojewski Tomasz Roman, 49. Zdrojewski Zbigniew Józef, 50. Zielonka Magdalena Jolanta, 51. Ziołkowski Jerzy Leszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Adamska-Kuźmicka Iwona, 53. Adrych Krystian Jacek, 54. Czarkowska-Pączek Bożena Stanisława, 55. Czekajska-Chehab Elżbieta Maria, 56. Gruchała Marcin, 57. Iwanicka-Grzegorek Ewa Iwona, 58. Jakubowska-Solarska Beata Ewa, 59. Jóźwiak Krzysztof, 60. Kalinowski Leszek Marian, 61. Komsta Łukasz Jan, 62. Kosieradzki Maciej, 63. Krauze-Baranowska Mirosława, 64. Pańczyk-Tomaszewska Małgorzata Maria, 65. Pietrosiuk Agnieszka Irena, 66. Poleszak Ewa Justyna, 67. Rudnicka Lidia, 68. Sienkiewicz Zofia Janina, 69. Sławek Jarosław Wojciech, 70. Stawińska Teresa, 71. Strużycka Izabela, 72. Szajewska Hanna Dorota, 73. Szymańska Jolanta Irena, 74. Trzonkowski Piotr, 75. Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena Maria, 76. Werczyńska Aleksandra, 77. Zadrożny Dariusz Krzysztof, 78. Ziółkowska Helena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Bączek Grażyna, 80. Bieniasz Monika, 81. Chaber Andrzej, 82. Charazińska-Carewicz Katarzyna, 83. Czerniuk Maciej Rafał, 84. Dąbrowski Bohdan, 85. Dobrowolska Beata Barbara, 86. Duma Dariusz Krzysztof, 87. Gujski Mariusz Adam, 88. Jędrzejewska Elżbieta Anna, 89. Kasprzak Jan Antoni, 90. Kobos Ewa Małgorzata, 91. Komorowski Jarosław, 92. Krenke Katarzyna Zofia, 93. Krzemień Grażyna Jadwiga, 94. Krzych-Fałta Edyta, 95. Krzyżanowski Arkadiusz Robert, 96. Lange Joanna Halina, 97. Leńczuk-Gruba Anna Magdalena, 98. Lipińska Anna Grażyna, 99. Łoś Renata, 100. Majkowska Bożena, 101. Mazurkiewicz Barbara Janina, 102. Pacian Jolanta Agnieszka, 103. Paradowska Katarzyna, 104. Pawłowski Waldemar Marek, 105. Pilarska Agnieszka Czesława, 106. Rabiej Maria Anna, 107. Raciborski Filip, 108. Rozwadowska Iwona Zofia, 109. Sieradzka Barbara Maria, 110. Skoczyński Mariusz Krystyn, 111. Sroka Mariusz Stanisław, 112. Szałwiński Michał Jakub, 113. Szymanik-Grzelak Hanna Małgorzata, 114. Torz Cezary Tadeusz, 115. Walerzak Konrad Sebastian, 116. Wujec Monika, 117. Zaremba Maciej Damian,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz budowania dialogu kulturowo-społecznego między narodem polskim i niemieckim

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

118. Dąbrowska Janina Aniela, 119. Lasota Józef, 120. Niewiadomska Maria,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

121. Gałązka Wiesław Stanisław, 122. Mądry Tadeusz Idzi, 123. Orłowski Bernard, 124. Radzięda Marianna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

125. Chlebek Krystyna, 126. Harenda Józef Edmund,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sztuki i kultury teatralnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

127. Nord Jolanta Maria,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

128. Bienkiewicz-Kujałowicz Anna Józefa, 129. Brzoza Emil, 130. Janik Longin, 131. Kluczkowski Hilary Jacenty, 132. Winiarska Elżbieta Bronisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

133. Płecha Anna Agnieszka,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego, za działalność na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

134. Jąderko Andrzej, 135. Pniok Jerzy Florian, 136. Polak Janusz Marek, 137. Kalisz Zygmunt Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

138. Malinowska Bogumiła Lidia, 139. Pamucka Maria Lidia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

140. Cofała Ewa Beata, 141. Duda Robert.