Monitor Polski

M.P.2011.101.1022

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 listopada 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 listopada 2011 r.
o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

nr 1131-12-2011

Na podstawie art. 162 ust. 3 w związku z art. 162 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przyjmuję dymisję Rady Ministrów, złożoną przez Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Franciszka TUSKA w dniu 8 listopada 2011 r. i powierzam jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.