Monitor Polski

M.P.2011.99.1007

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 2011 r.

KOMUNIKAT Nr 11/2011/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15. dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14. dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 listopada 2011 r. do dnia 14 grudnia 2011 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
dolar amerykański≤ 5 latUSD1,47
> 5 lat do 8,5 lat2,06
> 8,5 lat2,62
dolar australijskiAUD5,08
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD2,16
> 5 lat do 8,5 lat2,53
> 8,5 lat2,83
dolar nowozelandzkiNZD5,08
euro≤ 5 latEUR2,14
> 5 lat do 8,5 lat2,72
> 8,5 lat3,21
forint węgierskiHUF8,23
frank szwajcarski≤ 5 latCHF1,07
> 5 lat do 8,5 lat1,42
> 8,5 lat1,76
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,89
> 5 lat do 8,5 lat2,46
> 8,5 lat2,97
jen japoński≤ 5 latJPY1.20
> 5 lat do 8,5 lat1,37
> 8,5 lat1,58
korona czeskaCZK2,97
korona duńska≤ 5 latDKK1,98
> 5 lat do 8,5 lat2,40
> 8,5 lat2,83
korona norweskaNOK3,05
korona szwedzka≤ 5 latSEK2,31
> 5 lat do 8,5 lat2,55
> 8,5 lat2,71
won koreańskiKRW4,60
złoty polskiPLN6,17