Monitor Polski

M.P.2011.91.947

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 października 2011 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 16 września 2011 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Częstochowie;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Legnicy;
4) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Szczecinie;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Będzinie;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chorzowie;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Legnicy;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łasku;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Miastku;
13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim;
14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim;
15) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu;
16) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie

oraz utworzone:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu;
3) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chełmie;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Garwolinie;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kraśniku;
8) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łukowie;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim;
12) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim;
13) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rykach;
14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siedlcach;
15) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej;
16) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świeciu;
17) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Węgrowie;
18) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 203, poz. 1192.