Monitor Polski

M.P.2011.101.1024

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 100. rocznicę przyznania II Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie, oraz terminu wprowadzenia go do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór i wielkość emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 100. rocznicę przyznania II Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Banknot, o którym mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 25 listopada 2011 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR I WIELKOŚĆ EMISJI BANKNOTU O WARTOŚCI NOMINALNEJ 20 ZŁ

Wartość20 zł
Wymiary138 x 69 mm
Papierkolorbiały
znak wodnyportret Marii Skłodowskiej-Curie i litery: Ra
nitka zabezpieczającanitka w lewej części banknotu, z powtarzającym się napisem, składającym się z oznaczenia nominału: 20 ZŁ oraz jego odbicia lustrzanego
Kolory zasadniczebrązowy, zielony, różowy, pomarańczowy
Cechy graficznestrona przedniaZ lewej strony banknotu portret Marii Skłodowskiej-Curie, w kolorze brązowym. U dołu, częściowo na tle portretu, napis: MARIA SKŁODOWSKA-CURIE 1867-1934, w kolorach białym i zielonym. Pod portretem oraz w części środkowej banknotu trzy wyodrębnione płaszczyzny w kolorach brązowym, ciemnozielonym i brązowym. Na tle pierwszej płaszczyzny, od lewej strony, liczba: 20, w kolorach białym i brązowym, oraz napis: DWADZIEŚCIA/ZŁOTYCH, w kolorze białym. Na tle drugiej płaszczyzny dwa elementy graficzne oraz widoczny, w zależności od kąta patrzenia, napis: 1911. Powyżej trzech płaszczyzn napis mikrodrukiem:

100ROCZNICAPRZYZNANIAIINAGRODYNOBLAMARIISKŁODOWSKIEJCURIE, powtórzony trzykrotnie, w kolorach brązowym, zielonym i brązowym, o zmiennej wysokości liter. Z lewej strony portretu, wzdłuż krawędzi banknotu, oznaczenie serii i numeru, w kolorze czarnym, w układzie pionowym. W środkowej części banknotu, u góry, napis: NARODOWY/BANK/POLSKI, w kolorze zielonym, i wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w kolorze brązowym. Z prawej strony wizerunku orła, wpisany w prostokąt, ozdobny element graficzny, w kolorach brązowym i białym (uzupełnienie elementu graficznego w kolorze ciemnozielonym znajduje się na stronie odwrotnej banknotu). Cały element graficzny oraz, na jego tle, liczba: 20, w kolorze białym, są widoczne pod światło; wokół elementu graficznego, mikrodrukiem, liczba: 20, w kolorze brązowym. Wokół prostokąta powtarzające się napisy mikrodrukiem: NBP20ZŁ, w kolorze jasnozielonym. Poniżej napisu: NARODOWY BANK POLSKI napis: WARSZAWA, 20 KWIETNIA 2011 R., pod nim napis: PREZES i podpis, a niżej napis: GŁÓWNY SKARBNIK i podpis - w kolorze brązowym. Z prawej strony podpisów fragmenty dwóch nakładających się okręgów, w kolorach zielonym i brązowym; na górnych krawędziach okręgów powtarzające się napisy mikrodrukiem: NBP20ZŁ, w kolorze białym, na jasnozielonym i jasnobrązowym tle. Z prawej strony nakładających się okręgów, na tle koła, litery: Ra, wokół koła koncentryczne okręgi - całość mieniąca się w kolorach zielonym i złotym. Poniżej podpisów, nakładających się okręgów i elementu graficznego w kształcie koła, wizerunek budynku Sorbony w Paryżu. Poniżej budynku, z prawej strony, napis: Sorbona/w Paryżu, w kolorze zielonym, poniżej którego znajduje się oznaczenie serii i numeru banknotu, w kolorze czerwonym, w układzie poziomym. W prawym górnym rogu banknotu liczba: 20, wydrukowana farbą zmienną optycznie, zmieniającą kolor, w zależności od kąta patrzenia, z fioletowego na zielony. Poniżej liczby napis: DWADZIEŚCIA/ZŁOTYCH, w kolorze brązowym. W prawym dolnym rogu wytłoczona wypukła liczba: XX, wyczuwalna dotykiem. Wzdłuż górnej i dolnej krawędzi, wyodrębnione płaszczyzny w kolorach zielonym i brązowym.

strona odwrotnaW lewym górnym rogu banknotu liczba: 20, wykonana farbą zmienną optycznie, zmieniającą kolor, w zależności od kąta patrzenia, z zielonego na złoty. W lewym dolnym rogu wytłoczona wklęsła liczba: XX, wyczuwalna dotykiem. W środkowej części banknotu, u góry, napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorze ciemnozielonym. W jego tle, na koncentrycznych czternastu łukach, powtarzające się napisy mikrodrukiem: NBP20ZŁ, w kolorach jasnozielonym, pomarańczowym i różowym. Poniżej, z lewej strony, wpisany w prostokąt ozdobny element graficzny, w kolorach ciemnozielonym i białym (uzupełnienie elementu graficznego w kolorze brązowym znajduje się na stronie przedniej banknotu). Cały element graficzny oraz odwrócona liczba: 20, w kolorze białym, są widoczne pod światło; wokół elementu graficznego, mikrodrukiem, powtarzająca się odwrócona liczba: 20, w kolorze zielonym. Poniżej, w środkowej części, napis: "Rad wykryłam, lecz nie stworzyłam,/więc nie należy do mnie,/a jest własnością całej ludzkości.". Pod napisem faksymile podpisu: Maria Skłodowska Curie, w kolorze brązowym. Poniżej podpisu, z lewej strony, naczynia laboratoryjne i litery: Ra, widoczne w zależności od kąta patrzenia, mieniące się w kolorze fioletowym, oraz stylizowane półokręgi, w kolorze pomarańczowym na jasnozielonym tle. W górnym półokręgu powtarzające się napisy mikrodrukiem: NARODOWYBANKPOLSKI, w kolorach pomarańczowym i różowym, o zmiennej wysokości liter. Z prawej strony wizerunek budynku Instytutu Radowego w Warszawie. Poniżej, z prawej strony, napis: INSTYTUT RADOWY/W WARSZAWIE, w kolorze zielonym. Z prawej strony banknotu wizerunek medalu wręczanego wyróżnionym Nagrodą Nobla, w kolorze brązowym. Powyżej medalu napis: 100. ROCZNICA PRZYZNANIA/II NAGRODY NOBLA MARII/SKŁODOWSKIEJ-CURIE, w kolorze brązowym. Z prawej strony medalu, w jego tle, pionowy pas w kolorze brązowym. W górnej części, na tle pasa, napis: 1911/2011, w kolorze białym. W prawym dolnym rogu napis: 20/DWADZIEŚCIA/ZŁOTYCH, w kolorze brązowym, na różowym tle, i w kolorze białym, na tle pionowego pasa w kolorze brązowym. W lewej części banknotu, u dołu, klauzula: BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI/SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE, w kolorze zielonym. Wzdłuż górnej i dolnej krawędzi wyodrębnione płaszczyzny w kolorach szarozielonym i brązowym. W dolnej części napis: A. PRÓCHNIAK DEL. P. KRAJEWSKI SC. PWPW S.A., w kolorze brązowym.
Zabezpieczenia widoczne w świetle UVNa stronie przedniej, z prawej strony, oznaczenie serii i numeru, w kolorze pomarańczowym; na stronie odwrotnej, w środkowej części, u góry, w kolorze pomarańczowym, napis: 1911 r. - Nagroda Nobla w dziedzinie chemii przyznana/za wyodrębnienie czystych soli radu/oraz określenie właściwości tego pierwiastka. W lewej części wizerunek postaci Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie w laboratorium, przy stole z naczyniami laboratoryjnymi, w kolorze seledynowym. Poniżej napis pismem odręcznym: Mojem najgorętszem życzeniem jest powstanie Instytutu Radowego w Warszawie oraz faksymile podpisu: Maria Skłodowska Curie, w kolorze pomarańczowym.
Numeracjakolorczarny i czerwony
seriadwie wielkie litery
numersiedmiocyfrowy
rozmieszczenielitery serii i cyfry numeru w układzie pionowym i poziomym; na stronie przedniej banknotu - jedna numeracja w kolorze czarnym, z lewej strony portretu Marii Skłodowskiej-Curie, w układzie pionowym, druga numeracja w kolorze czerwonym, z prawej strony, u dołu, w układzie poziomym
Wielkość emisji (w sztukach) 60 000
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676.