Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2007-2009.

Monitor Polski

M.P.2011.99.1003

Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 2011 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2007-2009

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2007-2009 na poziomie województw (NTS2), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2007-2009 na poziomie podregionów (NTS3), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2007-2009 NA POZIOMIE WOJEWÓDZTW (NTS2)

Województwa2007-2009

w złotych

12
Polska33.181
Dolnośląskie35.937
Kujawsko-pomorskie28.505
Lubelskie22.625
Lubuskie28.652
Łódzkie30.584
Małopolskie28.576
Mazowieckie52.914
Opolskie27.498
Podkarpackie22.699
Podlaskie24.398
Pomorskie32.123
Śląskie35.564
Świętokrzyskie25.962
Warmińsko-mazurskie24.522
Wielkopolskie34.865
Zachodniopomorskie29.531
______

a Ceny bieżące.

b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002).

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2007-2009 NA POZIOMIE PODREGIONÓW (NTS3)

Województwa

Podregiony

2007-2009

w złotych

12
Polska33.181
Dolnośląskie
Podregiony:
jeleniogórski26.061
legnicko-głogowski53.780
wałbrzyski25.667
wrocławski28.270
m. Wrocław49.859
Kujawsko-pomorskie
Podregiony:
bydgosko-toruński37.264
grudziądzki22.283
włocławski24.190
Lubelskie
Podregiony:
bialski19.469
chełmsko-zamojski19.437
lubelski28.878
puławski19.733
Lubuskie
Podregiony:
gorzowski29.266
zielonogórski28.277
Łódzkie
Podregiony:
łódzki28.048
m. Łódź40.240
piotrkowski29.623
sieradzki23.260
skierniewicki24.182
Małopolskie
Podregiony:
krakowski21.759
m. Kraków51.267
nowosądecki19.447
oświęcimski25.371
tarnowski20.797
Mazowieckie
Podregiony:
ciechanowsko-płocki35.755
ostrołęcko-siedlecki24.709
radomski24.221
m.st. Warszawa99.508
warszawski wschodni26.588
warszawski zachodni39.276
Opolskie
Podregiony:
nyski21.505
opolski31.413
Podkarpackie
Podregiony:
krośnieński20.103
przemyski18.731
rzeszowski25.780
tarnobrzeski24.232
Podlaskie
Podregiony:
białostocki28.777
łomżyński20.852
suwalski21.690
Pomorskie
Podregiony:
gdański23.057
słupski25.828
starogardzki25.764
trójmiejski46.465
Śląskie
Podregiony:
bielski32.502
bytomski25.858
częstochowski28.131
gliwicki36.960
katowicki48.587
rybnicki30.230
sosnowiecki33.461
tyski47.491
Świętokrzyskie
Podregiony:
kielecki28.107
sandomiersko-jędrzejowski22.604
Warmińsko-mazurskie
Podregiony:
elbląski23.304
ełcki20.649
olsztyński27.368
Wielkopolskie
Podregiony:
kaliski25.982
koniński25.448
leszczyński28.204
pilski25.691
poznański38.494
m. Poznań65.890
Zachodniopomorskie
Podregiony:
koszaliński26.555
stargardzki21.012
m. Szczecin42.598
szczeciński28.383
______

a Ceny bieżące.

b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002).