Monitor Polski

M.P.2011.92.952

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 2011 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisaną w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 17 czerwca 2011 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisaną w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 r.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Umowy weszła ona w życie dnia 21 czerwca 2011 r.