Ustalenie liczby wicemarszałków Sejmu.

Monitor Polski

M.P.2011.100.1009

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 listopada 2011 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 5 ust. 2 Regulaminu Sejmu, ustala liczbę wicemarszałków Sejmu na pięciu.