Monitor Polski

M.P.2011.91.948

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 2011 r.

KOMUNIKAT Nr 10/2011/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 października 2011 r. do dnia 14 listopada 2011 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
dolar amerykański≤ 5 latUSD1,35
>5 lat do 8,5 lat1,90
>8,5 lat2,42
dolar australijskiAUD4,81
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD2,07
>5 lat do 8,5 lat2,43
>8,5 lat2,74
dolar nowozelandzkiNZD4,35
euro≤ 5 latEUR1,98
>5 lat do 8,5 lat2,53
>8,5 lat3,00
forint węgierskiHUF7,64
frank szwajcarski≤ 5 latCHF1,10
>5 lat do 8,5 lat1,39
>8,5 lat1,70
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,83
>5 lat do 8,5 lat2,37
>8,5 lat2,88
jen japoński≤ 5 latJPY1,18
>5 lat do 8,5 lat1,35
>8,5 lat1,56
korona czeskaCZK2,97
korona duńska≤ 5 latDKK1,84
>5 lat do 8,5 lat2,25
>8,5 lat2,62
korona norweskaNOK2,83
korona szwedzka≤ 5 latSEK2,20
>5 lat do 8,5 lat2,48
>8,5 lat2,64
won koreańskiKRW4,55
złoty polskiPLN6,17