Monitor Polski

M.P.2011.98.994

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
o nadaniu orderów

Rej. 280/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za znaczące osiągnięcia w działalności publicznej i społecznej:

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bujak Zbigniew,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Pinior Józef,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Jurczak Stefan Stanisław, 4. Merkel Jacek Aleksander, 5. Pałubicki Janusz Władysław, 6. Żytkowski Stanisław,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Król Marcin Feliks, 8. Rusinek Stanisław Leszek.