Monitor Polski

M.P.2011.96.974

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 7 października 2011 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska, stanowiący załącznik do obwieszczenia3).
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska (M. P. Nr 41, poz. 374).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA

A. Instytuty badawcze:

1) Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie;

2) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach;

3) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

4) Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie;

5) Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie.

B. Parki Narodowe:

1) Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi;

2) Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży;

3) Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu Twierdzy;

4) Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych;

5) Drawieński Park Narodowy z siedzibą w Drawnie;

6) Gorczański Park Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej;

7) Kampinoski Park Narodowy z siedzibą w Izabelinie;

8) Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze;

9) Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej;

10) Narwiański Park Narodowy z siedzibą w Kurowie;

11) Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie;

12) Park Narodowy "Bory Tucholskie" z siedzibą w Charzykowach;

13) Park Narodowy Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju;

14) Park Narodowy "Ujście Warty" z siedzibą w Chyrzynie;

15) Pieniński Park Narodowy z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem;

16) Poleski Park Narodowy z siedzibą w Urszulinie;

17) Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu;

18) Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie;

19) Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie;

20) Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem;

21) Wielkopolski Park Narodowy z siedzibą w Jeziorach;

22) Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywym;

23) Woliński Park Narodowy z siedzibą w Międzyzdrojach.

C. Szkoły leśne:

1) Zespół Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży;

2) Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju;

3) Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku;

4) Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju;

5) Zespół Szkół Leśnych w Lesku;

6) Zespół Szkół Leśnych w Miliczu;

7) Technikum Leśne w Rogozińcu;

8) Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie;

9) Zespół Szkół Leśnych w Tucholi;

10) Zespół Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie;

11) Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku.

D. Pozostałe jednostki organizacyjne:

1) Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie;

2) Centrum Informacji o Środowisku w Warszawie;

3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

4) Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" w Warszawie.