Monitor Polski

M.P.2011.98.987

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 czerwca 2011 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 336/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Czeskiej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwijania polsko-czeskiej współpracy w dziedzinie medycyny i ochrony zdrowia

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Słowik Józef,

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Republice Czeskiej

za zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy w dziedzinie medycyny i ochrony zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Karczmarczyk Kazimiera Barbara, 3. Kujańska Mariola Joanna,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Stanach Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Braun Kazimierz.