Monitor Polski

M.P.2011.99.1004

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 listopada 2011 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 17 października 2011 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zgierzu;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żarach

oraz utworzone:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej;
2) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kłodzku;
5) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód w Krakowie;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu;
7) trzy stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu;
8) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
9) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ w Warszawie;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej we Wrześni;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zamościu.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 203, poz. 1192 i Nr 240, poz. 1430.