Monitor Polski

M.P.2011.98.992

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2011 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 409/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego, za działalność na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Dębicki Sławomir,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Górna Maria, 3. Szymańska Beata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kozłowski Grzegorz, 5. Laskowska Katarzyna, 6. Michałowski Tomasz Sławomir,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za propagowanie i kultywowanie tradycji kaszubskiego rękodzieła

7. Mach Inga,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej

8. ks. Kaszycki Władysław Eugeniusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa

9. Kopydłowski Janusz Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

10. Smantek Kazimierz Albin,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Miąskowski Tadeusz Jan,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Burnus Jan, 13. Grucel Bronisław Marek, 14. Hebda Franciszek Stanisław, 15. Kościelniak Stanisław, 16. Pajdo Kazimierz, 17. Pazdan Władysław, 18. Pietrzak Józef, 19. Potaczek Józef, 20. Śliwa Jan, 21. Tobiasz Krzysztof, 22. Wajda Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Górszczyk Adam Antoni, 24. Jonik Wojciech, 25. Kaptur Zbigniew, 26. Król Franciszek Stanisław, 27. Krzyżak Eugeniusz Edward, 28. Kuczaj Stanisław, 29. Kunicki Krzysztof, 30. Kurzeja Janusz Paweł, 31. Pawlik Tomasz Michał, 32. Rymarczyk Stefan, 33. Smoleń Bronisław Marek, 34. Smoleń Edward Józef, 35. Szczypka Marek, 36. Świstak Wacław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Bukowiec Mariusz, 38. Bulanda Józef, 39. Cabała Grzegorz Adam, 40. Faron Krzysztof, 41. Frasunek Józef, 42. Hybel Krzysztof, 43. Kaptur Tomasz, 44. Kowalski Wojciech Maciej, 45. Kulig Józef Mieczysław, 46. Kuziel Piotr Józef, 47. Kwit Kazimierz, 48. Macko Marian Leszek, 49. Matykiewicz Władysław, 50. Miśkowiec Bolesław, 51. Przybylski Stanisław, 52. Raczek Grzegorz, 53. Skirliński Antoni, 54. Smaga Roman Józef, 55. Sternal Krzysztof Stanisław, 56. Ślazyk Józef, 57. Świerczek Wojciech, 58. Twaróg Władysław Jan, 59. Wajda Marcin, 60. Wąsowicz Józef Kazimierz, 61. Wierzycki Wiesław, 62. Zapała Henryk, 63. Zięba Agata,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w kultywowaniu i propagowaniu tradycji ludowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Skonieczna Agnieszka Łucja,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Kowalski Damazy,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Frąszczak Andrzej, 67. Lubieniecki Zygmunt Walenty,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Organista Waldemar Paweł, 69. Wawrzyniak Włodzimierz Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Mrowiec Bogdan,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

71. Grzeszczyk Krystyna Danuta.