Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2011.101.1020

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 listopada 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 listopada 2011 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131-14-2011

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 7 listopada 2011 r. odwołuję Pana Cezarego Stanisława GRABARCZYKA ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Infrastruktury.