Monitor Polski

M.P.2011.90.939

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 października 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-28-2011

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Bogusława WINIDA z dniem 30 września 2011 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego - Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Zachodnioeuropejskiej w Brukseli.