Monitor Polski

M.P.2011.98.989

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2011 r.
o nadaniu orderów

Rej. 399/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Józefowicz Jarosław Wojciech,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Szczerbaciuk Zdzisław Włodzimierz,

za wybitne zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości polskiej, za osiągnięcia w działalności charytatywnej i społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Trąba Zygmunt Józef,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Balcer Marek Antoni, 5. Grzyb Janusz.