Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2011.90.940

Akt indywidualny
Wersja od: 7 października 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-29-2011

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Jacka NAJDERA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym - Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Brukseli.