Monitor Polski

M.P.2011.100.1013

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 listopada 2011 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 110 ust. 1, w związku z art. 124 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wybiera senatorów:
- Stanisława KARCZEWSKIEGO
- Marię PAŃCZYK-POZDZIEJ
- Jana WYROWIŃSKIEGO

na wicemarszałków Senatu.