Monitor Polski

M.P.2011.92.950

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 2011 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o współpracy w dziedzinie weterynarii między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Republiki Azerbejdżanu, podpisanym w Baku w dniu 25 lipca 2011 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 lipca 2011 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o współpracy w dziedzinie weterynarii między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Republiki Azerbejdżanu, przez podpisanie.
Memorandum zostało podpisane w Baku w dniu 25 lipca 2011 r. Zgodnie z art. VI Memorandum weszło ono w życie z dniem podpisania.