Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.772 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.771 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2012.770 | obwieszczenie z dnia 9 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania.

M.P.2012.769 | uchwała z dnia 12 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2012.768 | obwieszczenie z dnia 12 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

M.P.2012.767 | komunikat z dnia 11 października 2012 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013.

M.P.2012.766 | obwieszczenie z dnia 10 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2012.765 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.764 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.763 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.762 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.761 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2012 r.

M.P.2012.758 | komunikat z dnia 15 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu.

M.P.2012.757 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.756 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.755 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.754 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.753 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.752 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.751 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń

M.P.2012.750 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.749 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.748 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawki kar za zniszczenie zieleni na rok 2013.

M.P.2012.747 | obwieszczenie z dnia 25 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2012.746 | obwieszczenie z dnia 3 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

M.P.2012.744 | postanowienie z dnia 12 października 2012 r. | Akt utracił moc

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.

M.P.2012.743 | obwieszczenie z dnia 8 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2012.741 | postanowienie z dnia 6 września 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2012.740 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie października 2012 roku miesiącem pamięci Generała Stanisława Maczka (1892-1994).

M.P.2012.738 | uchwała z dnia 3 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2012.737 | obwieszczenie z dnia 2 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie założeń polityki pieniężnej na rok 2013.

M.P.2012.736 | uchwała z dnia 18 września 2012 r. | Akt utracił moc

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.735 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.734 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.733 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.732 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.731 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.730 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.729 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.728 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.727 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.726 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.725 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.724 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.723 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.722 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.721 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.720 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.719 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2012.718 | postanowienie z dnia 4 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2012.717 | postanowienie z dnia 4 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.716 | postanowienie z dnia 4 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.715 | postanowienie z dnia 4 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.714 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.713 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.712 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za wrzesień 2012 r.

M.P.2012.711 | obwieszczenie z dnia 4 października 2012 r. | Akt nienormatywny

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów.

M.P.2012.710 | obwieszczenie z dnia 27 września 2012 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2012.709 | obwieszczenie z dnia 19 września 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie stopni oficerskich generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady.

M.P.2012.708 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 90. rocznicy rozpoczęcia budowy portu morskiego w Gdyni.

M.P.2012.707 | uchwała z dnia 28 września 2012 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2012.706 | obwieszczenie z dnia 28 września 2012 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.704 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.703 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.702 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.701 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.700 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.699 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.698 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie programu pod nazwą "Generacja Przyszłości".

M.P.2012.697 | komunikat z dnia 3 października 2012 r. | Akt utracił moc

Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych.

M.P.2012.696 | zarządzenie z dnia 1 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zmiana Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

M.P.2012.695 | komunikat z dnia 20 września 2012 r. | Akt nienormatywny

Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

M.P.2012.694 | komunikat z dnia 20 września 2012 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji.

M.P.2012.693 | zarządzenie z dnia 28 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.692 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.691 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.690 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.689 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.688 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.687 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.686 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.685 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2012.684 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P.2012.683 | zarządzenie z dnia 28 września 2012 r. | Akt jednorazowy