Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2015.860

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 czerwca 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 260/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bieńkowski Henryk, 2. Bodnar Zbigniew Jerzy, 3. Brzezińska Bożena Kazimiera, 4. Cieciorowski Eugeniusz, 5. Czyżewski Władysław Henryk, 6. Jagura Agnieszka, 7. Jarysz Tomasz Jacek, 8. Jasiewicz Zdzisław Maciej, 9. Kaczor Józef, 10. Kretkowski Jerzy, 11. Krezymon Jan Romuald, 12. Kruszyński Mirosław Jan, 13. Marczyk Anna, 14. Porwich Jarosław, 15. Serwa Ryszard, 16. Szczepanowski Wojciech Andrzej, 17. Tomczyk Janusz Henryk, 18. Wilimborek Krzysztof Józef, 19. Woźniak Zygmunt, 20. Żurawiecki Bronisław Walenty,

pośmiertnie

21. ks. Andrzejewski Witold Bogdan, 22. Cierkoński Krzysztof Witold, 23. Klimek Teresa Maria, 24. Kwaśny Andrzej Stanisław, 25. Modzelan Kazimierz, 26. Sitarz Edward.