Art. 138. - [Nadawanie orderów i odznaczeń] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  138.  [Nadawanie orderów i odznaczeń]

Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia.