Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2015.844

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 czerwca 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 233/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju przemysłu mleczarskiego oraz ruchu spółdzielczego w Polsce

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Badach Tadeusz Tomasz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Jagieliński Roman,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Gołos Janusz,

za wybitne zasługi w działalności badawczej, za rozsławienie imienia Polski w świecie

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Pałkiewicz Edward,

za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Szleper Waldemar Mikołaj.