Monitor Polski

M.P.2015.835

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 195/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za zasługi w budowaniu niezależnej i profesjonalnej służby cywilnej w demokratycznej Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Giedroyć-Lutyk Joanna, 2. Grzelka Magdalena, 3. Sobiech Robert,

na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Abramowicz Sławomir, 5. Czopowicz Barbara, 6. Hałagida Igor, 7. Leśkiewicz Rafał, 8. Namysło Aleksandra, 9. Rogalewska Ewa, 10. Sachnowska Kamila Barbara,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Jakubowska Anna, 12. Jeziorski Mirosław, 13. Ligarski Sebastian, 14. Perzyna Paweł, 15. Pękała Rafał Bolesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Chojnacki Piotr Marcin, 17. Chudzik Wanda, 18. Łukasiewicz Sławomir Tomasz.